Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
overvågning 870 x 200

Overvågning og rapportering

Danmark er gennem INSPIRE forpligtiget til hvert år at udarbejde en overvågning og hvert tredje år en rapportering om udviklingen inden for den danske infrastruktur for geografisk information.

Beslutningen om overvågning og rapportering pålægger myndigheder, der er omfattet af INSPIRE at overvåge gennemførelsen og anvendelsen af deres infrastrukturer for geografisk information.

Læs beslutningen om overvågning og rapportering på dansk her . Læs også  bekendtgørelsen om infrastruktur for geografisk information som bl.a. beskriver de dataansvarlige myndigheders særlige rolle i forhold til overvågningen og rapporteringen.

Overvågningen baseres på et sæt indikatorer og består af kvantitative data, der inddateres i et skema, mens rapportering er kvalitative input i form af en 3-årlig rapport.

Se seneste års overvågning og rapportering nederst på siden.

Vejledning til overvågning og rapportering
I forbindelse med overvågningen og rapporteringen skal dataansvarlige myndigheder udarbejde en liste over de geodatasæt og geodatatjenester, som svarer til de temaer, der er anført i INSPIRE bilag 1, 2 og 3.

Myndighederne indberetter for overvågningen, hvilke geodatasæt og -tjenester de besidder, og hvorvidt disse lever op til INSPIRE-specifikationerne.

Hvert tredje år bidrager myndighederne desuden til den kvalitative rapport, der beskriver den danske infrastruktur for geografisk information.

Læs mere i vejledning til overvågning og rapportering .

De indsamlede oplysninger fremsendes til EU-kommissionen hvert efterfølgende år medio maj.

Alle medlemslandes overvågning og rapportering er tilgængelig på INSPIRE’s europæiske hjemmeside.

  

Overvågning og rapportering

Overvågning og rapportering for 2015
Læs overvågning for 2015 her
Læs rapportering for 2013-2015 her

 

Overvågning og rapportering for 2014
Læs overvågning for 2014 her

Overvågning og rapportering for 2013
Læs overvågning for 2013 her

Overvågning og rapportering for 2012 
Læs overvågning for 2012 her 
Læs rapportering for 2010-2012 her

Overvågning for 2011 
Læs overvågning for 2011 her

Overvågning for 2010 
Læs overvågning for 2010 her

Overvågning og rapportering for 2009 
Læs overvågning for 2009 her 
Læs rapportering for 2009 her

Status for implementeringen af INSPIRE

Det Europæiske Miljø Agenturs (EEA) oplæg fra konferencen i Lissabon 2015 kan ses her.