Overvågning og rapportering

Danmark er gennem INSPIRE forpligtiget til hvert år at udarbejde en overvågning og hvert tredje år en rapportering om udviklingen inden for den danske infrastruktur for geografisk information.

Beslutningen om overvågning og rapportering pålægger myndigheder, der er omfattet af INSPIRE at overvåge gennemførelsen og anvendelsen af deres infrastrukturer for geografisk information.

Læs beslutningen om overvågning og rapportering på dansk her. Læs også bekendtgørelsen om infrastruktur for geografisk information som bl.a. beskriver de dataansvarlige myndigheders særlige rolle i forhold til overvågningen og rapporteringen.

Overvågningen baseres på et sæt indikatorer og består af kvantitative data, der inddateres i et skema, mens rapportering er kvalitative input i form af en 3-årlig rapport.

Se seneste års overvågning og rapportering nederst på siden.

Vejledning til overvågning og rapportering
I forbindelse med overvågningen og rapporteringen skal dataansvarlige myndigheder udarbejde en liste over de geodatasæt og geodatatjenester, som svarer til de temaer, der er anført i INSPIRE bilag 1, 2 og 3.

Myndighederne indberetter for overvågningen, hvilke geodatasæt og -tjenester de besidder, og hvorvidt disse lever op til INSPIRE-specifikationerne.

Hvert tredje år bidrager myndighederne desuden til den kvalitative rapport, der beskriver den danske infrastruktur for geografisk information.

Læs mere i vejledning til overvågning og rapportering.

De indsamlede oplysninger fremsendes til EU-kommissionen hvert efterfølgende år medio maj.

Alle medlemslandes overvågning og rapportering er tilgængelig på INSPIRE’s europæiske hjemmeside.