Tidsplan for implementering af INSPIRE-direktivet

INSPIRE-direktivet har tre bilag, som fastsætter hvilke geodatasæt, der omfattes af INSPIRE og hermed af lov om infrastruktur for geografisk information.

Bilagene implementeres trinvist som det illustreres herunder.

De blå/grønne prikker angiver forskellige implementeringstemaer. Klik på prikkerne til venstre for implementeringstemaerne og læs mere om, hvad de indebærer for dataansvarlige myndigheder.

Den røde cirkel viser næste fokuspunkt i implementeringen.

 INSPIRE tidsplan 570x321.jpg

Implementeringstemaer

  Nationalt paradigme for adgang til de danske INSPIRE geodatasæt og -tjenester er på plads.

 Eksisterende ordninger for adgang til de danske INSPIRE geodatasæt og -tjenester er harmoniserede.

Klik her for at se søge- og visningstjenester i Geodata-info.dk Søge- og visningstjenester er i drift.

 Metadata for geodatasæt og tilhørende nettjenester er tilgængelige i Geodata-info.dk.

 Geodatasæt er harmoniserede.

 Tjenester for transformation og download er i drift.