Dataspecifikationer

Forordningen om dataspecifikationer angiver, hvordan myndigheder, der er omfattet af INSPIRE, gennem harmonisering af geodatasæt og –tjenester er med til at sikre interoperabilitet på tværs af forvaltningsniveauer og på tværs af grænser.

Forordningen for dataspecifikationer (interoperabilitet) kan findes på dansk her.

Tillæg til forordningen (omhandlende kodelister) kan findes her.

Tillæg til forordningen (omhandlende bilag 2 og 3) kan finde her

Under Møder og workshops kan du finde vejledninger og værktøjer til at læse dataspecifikationerne samt en metode til at identificere om et givent datasæt er omfattet af INSPIRE.

Du kan finde den engelske version af forordningen for dataspecifikationer samt yderlige information og vejledninger til emnet her.