EU-institutioners adgang til data og tjenester

Forordningen om EU-institutioners adgang til medlemsstaternes geodata og -tjenester stiller krav om, at medlemslandene skal sikre harmoniserede vilkår for adgangen til geodatasæt og – tjenester. Forordningen supplerer artikel 17 i direktivet, hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at INSPIRE geodatasæt og –tjenester stilles til rådighed på tværs af myndigheder.

Forordningen for EU-institutioners adgang til data og tjenester kan findes på dansk her

Læs mere om videregivelse af data og EU's adgang til INSPIRE data og brug denne vejledning til henvendelser om adgang til data og tjenester.

Du kan finde yderligere information samt forskellige vejledninger til emnet (på engelsk) på den europæiske INSPIRE-side ved at klikke her.