Nettjenester

Forordningen om nettjenester opstiller specifikationer for forskellige typer af nettjenester samt kvalitetskriterier for driften af tjenesterne.
I første omgang dækker forordningen søge- og visningstjenesten. Søgetjenesten gør det nemmere at fremsøge data, mens visningstjenesten gør det muligt at se et preview af data.

De øvrige nettjenester vil blive tilføjet forordningen løbende. Forordningen er bindende for de myndigheder, der er omfattet af INSPIRE.

Forordningen for nettjenester kan findes på dansk her.

Tillæg til forordningen for nettjenester vedrørende transformation- og downloadtjenester kan findes her.

Find de to vejledninger til søge- og visningstjenesterne på nedenstående links. Vejledningerne er på engelsk.