Myndigheder omfattet af INSPIRE-direktivet

En række myndigheder i Danmark er omfattet af INSPIRE-direktivets bilag 1, 2 og 3. Det betyder, at disse myndigheder er ansvarlige for datasæt, som vedrører et af de definerede temaer.

Nedenfor fremgår en liste over de dataansvarlige myndigheder:

Institution Navn Email
Danmarks Statistik Henning Christiansen
DMI

Ellen V. Laursen

Morten Lundgaard
Mortensen

 

Energistyrelsen Katja Scharmann
Energinet.dk Poul Kirk Andersen
GEUS

Uffe Larsen

Marianne B. Wiese

Geodatastyrelsen Kurt Forbech Toft 

Kulturstyrelsen Claus Dam
Kystdirektoratet Mats Sellner

Miljøstyrelsen Anders Windelin
Ministeriet for By,
Bolig & Landdistrikter

Karen Skjelbo


Finn Jordal


Naturstyrelsen Allan Kristensen  
Landbrugs- og fiskeristyrelsen Sune Pedersen
Statens Serum Institut Thomas T. Nielsen

Trafik- og
Byggestyrelsen
Kim Rosing-Asvid