Hvad gavner INSPIRE i den virkelige verden?

INSPIRE-direktivet og opbygningen af den europæiske infrastruktur for geodata er til stor nytte i en lang række samfundsmæssige sammenhænge - f.eks. i beredskabsarbejde.

INSPIRE-direktivet er med til at sikre en fælles europæisk infrastruktur for geodata, som kommer både den offentlige og private sektor til gode.

En af grundidéerne med en fælles infrastruktur for geodata er, at data skal kunne anvendes på både lokalt, nationalt og europæisk niveau samt på tværs af sektorer (miljø, transport, landbrug, sundhed, m.fl.). Det princip har man stor glæde af inden for en lang række områder.

Et eksempel er beredskabsområdet, hvor man ofte arbejder på tværs af landegrænser og myndigheder. Det gælder f.eks. ved klimakatastrofer, hvor informationer fra forskellige myndigheder kan give et detaljeret overbliksbillede af katastrofen til gavn for det videre planlægningsarbejde.

Også inden for sundhedsarbejdet er systemet af de fælles geodata til stor nytte. Herhjemme bruger Sundhedsstyrelsen analyser af geokodede data om f.eks. indlæggelser, skadestuebesøg og geografiske forskelle i forbrugsmønstret mellem land og by til at skabe de bedst mulige sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse.

Læs mere om INSPIRE i anvendelse...

Opbygningen af den geografiske infrastruktur kommer også mere direkte borgerne til gode. F.eks. samler portalen Borger.dk informationer og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige til borgerne på ét bestemt sted. På portalen finder man bl.a. oplysninger om arbejdsmiljø, uddannelse, efterløn og dagpenge samt kultur og fritid.

Læs også dette udsnit af artikler skrevet om INSPIRE.