Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

INSPIRE i anvendelse

Hvorfor indsamle og bearbejde data, som i forvejen findes på standardiseret og tilgængelig form?

I forbindelse med implementeringen af en række miljødirektiver om fx luftkvalitet, badevand og oversvømmelse, er Danmark løbende forpligtet til at afrapportere forløbet til EU-Kommissionen.

Dette sker på baggrund af en meget stor datamængde, hvor hovedparten af data som oftest har en geografisk dimension - enten er det direkte geodata eller også er det data, der bindes sammen med geodata.

Dermed kan INSPIRE data udgøre en stor del af grundlaget til brug for afrapporteringen af disse miljødirektiver.

Nedenstående er uddrag fra INSPIRE nyhedsbrevet, som sætter fokus på anvendelse af INSPIRE i forbindelse med afrapportering af Natura2000 og Luftkvalitetsdirektivet.

INSPIRE anvendes til overvågning af beskyttede naturområder

Ved at anvende INSPIRE i forbindelse med overvågning af miljødirektivet Natura2000 kan geodata for beskyttede naturområder ikke alene sammenlignes på tværs af medlemslandene, de kan også sammenlignes med andre relevante INSPIRE-data.

Beskyttede naturområder overvåges af EU
Geodata udgør et vigtigt grundlag i Naturstyrelsens arbejde med Danmarks beskyttede naturområder. Det er nemlig vigtigt at vide præcis hvor, beskyttede områder befinder sig, hvordan de topografisk tager sig ud, og hvorledes de udvikler sig over tid. Ikke mindst fordi områderne er omfattet af EU-direktivet Natura2000. Naturstyrelsen er gennem dette direktiv forpligtet til årligt at indberette overvågning til EU. Her kommer INSPIRE ind i billedet.

To fluer med ét geodatasæt
INSPIRE og Natura2000 er to miljødirektiver med forskellige formål, der interesserer sig for de samme geodata. Dette sammenfald har ført til, at der er blevet udarbejdet en udvidet model for INSPIRE’s dataspecifikationer, som også tilgodeser kravene i Natura2000. Ved at anvende den udvidede model kan Naturstyrelsen slå to fluer med ét geodatasæt, der lever op til overvågningskravene i begge direktiver.

En grænseoverskridende mose
Billedet herover forestiller Frøslev Mose, som er beskyttet af Natura2000. Frøslev Mose ligger i Danmarks sydligste hjørne og breder sig på begge sider af den dansk-tyske grænse. Dermed er Frøslev Mose omfattet af både danske og tyske geodata. Når disse geodata harmoniseres med INSPIRE kan de ikke alene anvendes på tværs af grænsen, de kan også sammenlignes med andre relevante INSPIRE-data fx på vej- eller landbrugsområdet.

INSPIRE udgør byggeklodserne til afrapportering af Luftkvalitetsdirektivet

Afrapportering til Luftkvalitetsdirektivet sker på baggrund af en datamængde, hvor hovedparten er geografiske data. Disse datasæt er dermed reguleret af temabeskrivelser, som minder om dem vi kender fra INSPIRE (bilag 1, 2 og 3).

Temabeskrivelser, der overlapper hinanden
Følgende temabeskrivelse går igen i både INSPIRE og luftkvalitetsdirektivet: Forvaltede og regulerede områder, Transportnetværk (veje), Miljøovervågningsfaciliteter, Atmosfæriske forhold, Meteorologiske forhold.

INSPIRE arbejdsgruppe sætter temabeskrivelser og datasæt under lup
En INSPIRE-arbejdsgruppe har kigget nøje på temabeskrivelserne i de to direktiver, og er fundet frem til flere relevante overlap i de konkrete datasæt. Men der er også enkelte steder hvor INSPIRE’s temabeskrivelser skal udvides for at leve op til afrapporteringen af Luftkvalitetsdirektivet. Et eksempel på en sammenligning mellem en del af et tema i INSPIRE (tv) og en del af afrapporteringen til Luftkvalitetsdirektivet (th) ses her:

Inspireianvendelse

Effektiv afrapportering med en udvidet datamodel
Arbejdsgruppens konklusion er, at INSPIRE kan udgøre de basale byggeklodser til afrapporteringen. Ovenpå disse byggeklodser har arbejdsgruppen udviklet en udvidet datamodel, der udover at leve op til INSPIRE’s temabeskrivelser også indeholder de dataelementer, som Luftkvalitetsdirektivet kræver. Ved at anvende den udvidede datamodel, vil INSPIRE-data kunne udgøre grundlaget for afrapportering af Luftkvalitetsdirektivet.

Luftkvalitetsdata kan udstilles som INSPIRE data
Nu er afrapporteringen til EU i hus, og afstemningen af temabeskrivelserne kunne stoppe her. Men der er faktisk endnu en gevinst at hente ved ikke bare at udvide INSPIRE’s temabeskrivelser, men også udvide Luftkvalitetsdirektivets temabeskrivelser, så de lever op til specifikationerne i INSPIRE. I Luftkvalitetsdirektivets artikel 26 står der nemlig: ”The information shall be made available free of charge by means of any easily accessible media including the Internet.” Dette krav kan automatisk imødekommes ved en udvidelse af temabeskrivelserne i Luftkvalitetsdirektivet, således at de pågældende data kan udstilles offentligt som INSPIRE data.

Læs mere om, hvordan INSPIRE kan understøtte afrapporteringen her.

Se sammenhængen mellem et større udpluk af EUs miljødirektiver og INSPIRE-data her.