ISA, EULF og ARE3NA

ISA - The Interoperability Solutions for European Public Administrations

ISA er et EU-program, der understøtter og fremmer effektivt digitalt samarbejde mellem europæiske offentlige myndigheder på tværs af grænserne. Programmet skal sikre tilgængelighed, interoperabilitet, genbrug og deling af fælles løsninger og er en del af EU's Digitale Dagsorden.

ISA understøtter udviklingen af redskaber og tjenester inden for e-government med mere end 40 initiativer, der er gratis at anvende for offentlige administrationer i EU. Læs mere her 

EULF

Under ISA programmet er der derfor oprettet en aktivitet, EULF (European Union Location Framework), der skal fremme udveksling og deling af geografisk information i den digitale forvaltning. EULF har til formål at identificere og promovere best-practise metoder rettet mod konkrete anvendelser baseret på brugerbehov.

EULF konceptet vil komme til at bestå af en samling case studies, specifikationer, retningslinjer, undervisningsmateriale, anbefalinger og initiativer, som de offentlige myndigheder og andre interessenter efterspørger for at lette gennemførelsen, anvendelse og udbygning af INSPIRE i digital forvaltning. EULF vil etablere et åbent og interoperabelt rammeværk, som de offentlige myndigheder kan bruge f.eks. i forbindelse med udbud. Rammeværket vil supplere de eksisterende tekniske INSPIRE-retningslinjer med henblik på at lette anvendelsen af infrastrukturen i nye tematiske sektorer.

Dermed lægger EULF-rammeværket nogle brugbare operationelle rammer for den videre nyttiggørelse af INSPIRE i medlemslandende og understøtter integration og anvendelse af den geografiske komponent i digital forvaltning. Læs mere her 

ARE3NA

ISA programmet omfatter også aktiviteter til målrettet genbrug af INSPIRE,  “Reusable INSPIRE Reference Platform (ARE3NA)”. Formålet er at identificere genbrugelige komponenter, der kan understøtte implementeringen af INSPIRE og samtidig bidrage til større sammenhæng mellem EU-initiativerne ISA, EU Open Data og EU's Digitale Dagsorden. 

Dette sker gennem etableringen af en samling værktøjer, politikker, vejledninger og tekniske komponenter, som vi i Danmark kender det fra OIO EA arbejdet med arkitekturreolen.

ARE3NA er således en samling praktiske redskaber, der kan bruges i konkrete implementerings- og udviklingsopgaver.

Ved at dele best practise eksempler, retningslinjer, teknologier og et overordnet rammeværk har de to initiativer tilsammen fat om de fire niveauer for interoperabilitet, som er defineret i EIF  (European Interoperability Framework).  Således tager EULF sig af de mere juridiske og organisatoriske elementer og ARE3NA om de semantiske og teknologiske elementer, og hermed er en målrettet (gen) anvendelse af geografisk information i mange forskellige sammenhænge gjort lidt lettere. Læs mere her