MIF/MIG

The INSPIRE maintenance and implementation framework (MIF) er et rammeværk som bruges til at udvikle reglerne for implementeringen af INSPIRE. MIF står blandt andet for at sikre, at der findes en sammenhæng mellem de forskellige regler, komponenter og specifikationer i direktivet. MIF fungerer altså som vejviser ved at beskrive hvordan der skal samarbejdes og hvem som har ansvar for hvad, eksempelvis ved at fremlægge retningslinjer for hvem som kan foreslå ændringer og hvem som kan behandle disse ændringer.

INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) er en ekspertgruppe nedsat af EU Kommissionen. Den fungerer som implementeringsorgan, der behandler problemstillinger knyttet til den praktiske implementering af INSPIRE-direktivet.

Gruppen består af repræsentanter fra medlemslandene, der har erfaring med implementering af INSPIRE direktivet. Medlemmerne er udpeget af medlemsstaterne og er organiseret i en henholdsvis teknisk (MIG-T) og en ”politisk” (MIG-P) del.

Hensigten er at have en platform for udveksling af erfaringer og ’best practise’ samt at rådgive kommissionen om nødvendige foranstaltninger i forbindelse med at vedligeholde og udvikle INSPIRE regler og retningslinjer.