Hvem er hvem?

Internationalt

På europæisk plan er Joint Research Centre (JRC) under EU-Kommissionen kontaktpunkt for INSPIRE. JRC er et forskningscenter nedsat af EU kommissionen og er ansvarlige for den tekniske del af INSPIRE implementeringen.

DG Environment har det overordnede ansvar for lovgivning og regeludvikling i forhold til INSPIRE, og skaber dermed rammen for selve implementeringen.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har ansvar for håndtering af den årlige overvågning af INSPIRE direktivet og for opgaver i relation til EU-institutioners adgang til data og tjenester.

På EU's INSPIRE hjemmeside kan du læse mere, om hvordan EU har organiseret arbejdet omkring realisering af INSPIRE.

Nationalt
I Danmark er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet gennem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) ansvarlig for arbejdet med INSPIRE. Dermed er SDFE udpeget som nationalt kontaktpunkt.Læs mere om Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.