Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

INSPIRE-teamet har afholdt workshop for dataansvarlige myndigheder

Publiceret 13-06-2013

Formålet med workshoppen, der fandt sted 6. juni, var at undersøge, hvilke myndigheder, der vil være omfattet af INSPIRE-direktivets bilag 2 og 3.

Torsdag d. 6. juni var en række potentielt dataansvarlige myndigheder inviteret til workshop  i Geodatastyrelsen.

Formålet med workshoppen var at undersøge, om de inviterede myndigheder vil være omfattet af INSPIRE-direktivets bilag 2 og 3.

Mange forskellige myndigheder deltog i workshoppen, hvilket understreger bredden i INSPIRE-direktivet. Og netop denne bredde bliver for alvor tydelig med implementeringen af bilag 2 og 3, der omfatter mange forskellige tematiske data, som går på tværs af sektorer.

Tilstede var blandt andre repræsentanter fra NaturErhvervstyrelsen, DMI, Danmarks Statistik og Energistyrelsen. Deltagerne viste stor interesse og var spørgelystne overfor direktivets implementering som en del af den geografiske infrastruktur i Danmark.

Workshoppen blev afrundet med identificering af enkelte datasæt hos nogle myndigheder. Således er der altså taget hul på den proces, der på længere sigt skal munde ud i harmonisering af INSPIRE-data under bilag 2 og 3 frem mod 2015.

Disse data kan anvendes til forvaltningsopgaver på tværs af sektorer og myndigheder blandt andet på områderne landbrug, natur og miljø. Endelig vil de harmoniserede datasæt kunne understøtte afrapportering til EU i forbindelse med andre direktiver.

Der afholdes endnu en workshop i november med fokus på at få etableret metadata for de datasæt, myndighederne identificerer som omfattede af INSPIRE. Metadata for bilag 2 og 3 geodatasæt og geodatatjenester skal nemlig være tilgængelige i Geodata-info.dk fra 3. december i år.

Find dokumenter og præsentationer fra workshoppen her .