Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

INSPIRE-nyhedsbrev - Februar 2014

Publiceret 17-02-2014

Læs seneste udgave af INSPIRE-nyhedsbrevet - Februar 2014

Denne udgave af nyhedsbrevet har særligt fokus på INSPIREs udvikling. Læs bl.a. om midtvejsevalueringen af INSPIRE og om ekspertgruppen ”INSPIRE Maintenance and Implementation Group” (MIG).

I Dette nummer:

- Skal INSPIRE bestå sin midtvejseksamen?
- INSPIRE Konferencen 2014 - kalder efter papers
- MIG skal sikre vedligeholdelse og videreudvikling af INSPIRE
- Metadata for bilag 2 og 3 er nu tilgængeligt
- Klog på INSPIRE: Inddatering af metadata

Skal INSPIRE bestå sin midtvejseksamen?

Det er blevet tid til at midtvejsevaluere INSPIRE, og som brugere og producenter af geodata har I mulighed for at komme til orde.

Der er nu gået syv år siden, at INSPIRE-direktivet blev vedtaget. Dette betyder, at det er blevet tid til en midtvejsevaluering. Evalueringen skal klarlægge, hvor godt vi hidtil har gjort det, og om vi fortsat er på rette vej i forhold til INSPIREs oprindelige mål.
EU-Kommissionen udarbejder en midtvejsevalueringsrapport, som afleveres til Europa-Parlamentet og Rådet medio 2014. Udarbejdelsen vil tage udgangspunkt i relevant information vedrørende fordele og ulemper ved INSPIRE.

Sæt dit præg på midtvejsevalueringsrapporten og på INSPIREs fremtidsudsigter

Som brugere og producenter af geodata er det jer som til daglig berøres af direktivet, og jeres synspunkter og holdninger til INSPIRE er derfor vigtige for midtvejsevalueringen. For at gøre det muligt for jer at komme til orde har Kommissionen iværksat en høring. Høringen vil danne grundlag for udkastet til den endelige rapport og indeholder bl.a. spørgsmål om:

• Brugererfaringer ift. data
• Brugererfaringer ift. tjenester/geoportaler
• INSPIRE-koordineringen

Der vil også være mulighed for at påvirke midtvejsevalueringsrapporten på dette års INSPIRE Konference, hvor udkastet til den endelige rapport vil blive præsenteret og debatteret.

Yderligere information om høringen kan findes på denne hjemmeside, hvor også et spørgeskema og en kort beskrivelse af midtvejsevalueringen er tilgængelig.

Sætter Hakker

INSPIRE Konferencen 2014 - kalder efter papers

Denne gang kommer Europa til os - konferencen foregår i vores egen Aalborg

Fra den 16. til den 20. juni 2014 afholdes INSPIRE Konferencen i Aalborg. EU-Kommissionen og Aalborg Universitet står for arrangementet. Geodatastyrelsen sidder med i konferencens Programme Committee, og er med til at tilrettelægge konferencens faglige indhold, valg af key-note-speakers etc.
Konferencen har titlen ”INSPIRE for good governance” og fokuserer på den voksende rolle, som geografiske data har i sunde og effektive offentlige beslutningsprocesser.

Byd ind med forslag til oplæg

Det er nu muligt at indsende papers til oplæg og workshops. Via linket nedenfor kan du se forslag til emner, som workshops og oplæg kan handle om. Hvis du brænder for et emne, som ligger udenfor de oplistede, så hold dig ikke tilbage – der er også plads til ny inspiration i konferenceprogrammet.

Her finder du hjemmesiden med oplysninger om konferencested, program, deadlines mv.:
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/page/call_papers

MIG skal sikre vedligeholdelse og videreudvikling af INSPIRE

EU-Kommissionen har besluttet at øge fokus på vedligeholdelse og udvikling af INSPIRE-direktivet, og der er derfor etableret en ekspertgruppe ”INSPIRE Maintenance and Implementation Group” (MIG). Gruppens formål er netop at koordinere og sikre vedligeholdelse og videreudvikling af INSPIRE.

MIGs arbejdsprogram sammensættes i samarbejde med jer

MIG udvikler bl.a. det arbejdsprogram, som indeholder aktiviteter til vedligeholdelse og videreudvikling af fremtidens INSPIRE. Programmet udarbejdes på baggrund af feedback fra alle som har interesse for INSPIRE, og programmet tilpasses løbende herefter. Ved at indsende kommentarer eller forslag til indholdet har alle brugere og producenter af geodata mulighed for at påvirke, hvilken retning INSPIRE skal udvikle sig i. Hvis I ønsker at benytte jer af denne mulighed, kan forslag og kommentarer sendes til det danske medlem af MIG, Lars Storgaard ().

’Pool of experts’ – tilmed dig nu og få direkte indflydelse

Der er også mulighed for at være med til at føre arbejdsprogrammet ud i livet ved at tilmelde sig ’Pool of experts’. Her kan du, med netop din ekspertviden, få direkte indflydelse på konkrete udviklinger. De eksperter, som melder sig, vil blive kontaktet, når Kommissionen får brug for at arbejde med opgaver indenfor et konkret område. Tilmeldingen foregår her og er åben for alle med ekspertise indenfor et eller flere af de områder, som er relevante for MIG.

På den europæiske INSPIRE hjemmeside er der mulighed for at se en liste over allerede tilmeldte eksperter og for at læse mere om MIG og gruppens specifikke arbejdsopgaver.

Metadata for bilag 2 og 3 er nu tilgængeligt

De dataansvarlige myndigheder for bilag 2 og 3 har fundet frem til hvilke datasæt, som er omfattet af INSPIRE. Myndighederne er nu nået i mål med indrapporteringen af metadata for deres datasæt og tjenester.

I april sidste år fastlagde Samordningsudvalget en proces, som gjorde det muligt for myndighederne at vide, om de var omfattede af INSPIRE bilag 2 og 3. Som beskrevet i sidste nyhedsbrev fik disse myndigheder til opgave at indrapportere metadata for deres datasæt og tjenester, og de var i den forbindelse inviteret til en workshop i GST.

De involverede myndigheder har, med frist den 3. december 2013, nu oprettet deres metadata og uploadet disse i portalen Geodata-info.dk – en portal som alle har mulighed for at tilgå. Portalen gør det nemt at søge og finde relevante geografiske data og tjenester med udgangspunkt i korte, beskrivende oplysninger – altså i metadata. Har man eksempelvis brug for data fra Danmarks DMI, kan metadata bl.a. fortælle, hvordan man får adgang til disse datasæt, og hvornår de sidst er opdateret.

Fakta vedr. udviklingen af bilag 2 og 3:

• 12 myndigheder har identificeret data, som er omfattet af INSPIRE bilag 2 og 3. Antallet af danske myndigheder omfattet af INSPIRE er dermed oppe på 13.
• Er alle Temabeskrivelser dækket ? Ja, Danmark har geodatasæt under samtlige geodatatemaer i bilag 1, 2 og 3.

Sol Og Regnskyer

Klog på INSPIRE: Inddatering af metadata


Se eller gense GSTs kortfilm her og bliv klogere på inddatering af metadata