Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Kommentarer til MIGs arbejdsprogram for 2014-2016

Publiceret 29-01-2014

INSPIRE videreudvikles – sæt dit præg på MIGs arbejdsprogram

INSPIRE videreudvikles – sæt dit præg på MIGs arbejdsprogram

Både brugernes behov og de teknologiske trends er under konstant udvikling, og det er derfor vigtigt, at også INSPRIE videreudvikles. Til at koordinere denne videreudvikling er der nedsat en ekspertgruppe kaldet ”INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG)”.

Der er mulighed for at komme med forslag til, hvilken form og retning denne udvikling skal tage. Her ses et udkast til et arbejdsprogram med aktiviteter til videreudvikling af INSPIRE i årene 2014-2016. Du bør læse det, og synes du, at der mangler noget så skriv til det danske medlem af MIG, Lars Storgaard ( ) fra Geodatastyrelsen.

Frist for kommentarer er den 31. januar 2014.

Udover at koordinere aktiviteterne skal MIG lave følgende:


- Erfaringsudveksle og dele landenes ’best practice’ relateret til implementeringen af INSPIRE.
- Identificere og rådgive EU-Kommissionen omkring prioriteringer af emner til videreudvikling af INSPIRE-direktivet.