Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Offentlig høring om INSPIRE-implementering

Publiceret 29-01-2014

Giv din mening til kende - hvad mener du om INSPIRE-implementeringen?

Giv din mening til kende - hvad mener du om INSPIRE-implementeringen?

Som et led i at kvalitetssikre INSPIRE-direktivet vil EU-Kommissionen til maj 2014 fremlægge en statusrapport for implementeringen af direktivet. Fremlæggelsen sker for EU-Parlamentet i henhold til INSPIRE-direktivets artikel 23.

I forbindelse med denne rapport har Kommissionen stor interesse i, at I, som brugere og producenter af geodata, giver jeres mening til kende. Der er derfor igangsat en spørgeundersøgelse i medlemslandene, som I hermed opfordres til at deltage i.

Spørgsmålene handler dels om brugen og dels om produktionen af geodata og webkorttjenester, og I vil blandt andet blive spurgt ind til jeres erfaringer med brugen af europæiske og nationale geoportaler som adgang til geodata og -tjenester. For yderligere at kunne vurdere implementeringen af INSPIRE er EU-Kommissionen desuden interesseret i at høre jeres vurdering af koordineringsindsatsen i EU og nationalt samt jeres vurdering af INSPIRE-tiltagenes relevans og nytte. Har INSPIRE, ifølge jeres erfaringer, eksempelvis haft en positiv eller negativ indvirkning på forskellige politikker såsom miljøpolitik eller e-forvaltning?
Til sidst er der mulighed for, at I, med jeres egne ord, kan fortælle om eventuelle fordele og ulemper, som I har oplevet ved INSPIRE.

Besvarelsen af spørgeundersøgelsen tager omkring 15-20 minutter. Undersøgelsen er åben frem til d. 24. februar 2014, og kan findes her: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=da