Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

EU Kommissionens REFIT INSPIRE rapport er klar

Publiceret 07-12-2016

Europa Kommissionen har endelig offentliggjort sin INSPIRE evaluerings rapport. Sammen med denne rapport, præsenteres en detaljeret evaluering, som er gennemført i forbindelse med Regulatory Fitness (REFIT) program, som er en af prioriteterne i Kommissionens program for ”bedre lovgivning”.

Evalueringen viser, at Inspire direktivet stadig er fit-for-purpose, men også at der er behov for en yderligere indsats på EU-plan og i medlemsstaterne. Dels for at lukke ”huller” i implementeringen og dels for at kunne høste fordelene ved direktivet. Desuden peger rapporten på specifikke emner, der kræver opmærksomhed, fx vedrører data policy bestemmelser (direktivets artikel 17) og krav og brug af nogle af de tekniske specifikationer i gennemførelsesbestemmelserne - herunder en forenkling af de årlige og tre-årlige rapporteringsforpligtelser.

Se mere her