Graden af opfyldelse af reglerne for metadata

Publiceret 19-04-2017

Gode retvisende metadata er en vigtig forudsætning for, at brugeren kan vurdere datas anvendelighed i en kombinerbar kontekst. INSPIRE direktivet stiller krav om, at metadata er beskrevet på standardiseret måde. Alle metadata for medlemsstaternes INSPIRE-data høstes én gang om ugen til den fælles europæiske geoportal. Som led i denne høstning valideres metadata op mod INSPIREs regler. Danmark har tidligere haft store udfordringer med at kunne aflevere metadata i en passende kvalitet, hvorfor den danske nationale aktivitetsplan har højere metadatakvalitet som indsatsområde.

Nu er graden af opfyldelse af reglerne for metadata til hver af de enkelte INSPIRE-myndigheder tilgængelige her på inspire-danmark.dk, i første omgang herunder. Der er link til den enkelte styrelses metadata-valideringsrapport, hvor fejl og advarsler er oplistet med hjælp til, hvordan fejlene rettes i metadata. SDFE kan være behjælpelig med at fortolke rapporterne.

Styrelse Grad af overensstemmelse [%] Valideringsrapport
 Danmarks Statistik 94,1 Valideringsrapport
 DMI 88,2  Valideringsrapport
Energistyrelsen  82,4  Valideringsrapport
Erhvervsstyrelsen  94,1  Valideringsrapport
Geodatastyrelsen  94,1  Valideringsrapport  
GEUS  99,3  Valideringsrapport
Kystdirektoratet  91,4  Valideringsrapport
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen  85,3  Valideringsrapport
Miljøstyrelsen  84,6  Valideringsrapport
Naturstyrelsen  76,5  Valideringsrapport
SDFE  94,5  Valideringsrapport
Slots og Kulturstyrelsen  94,1  Valideringsrapport
Sundhedsdatastyrelsen  91,3  Valideringsrapport
     
Danmark  89,3  Valideringsrapport

 

%MCEPASTEBIN%