Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Call for abstracts til INSPIRE konferencen 2017 er nu åbnet

Publiceret 28-02-2017

I år er det 10 år siden, INSPIRE trådte i kraft og meget er blevet gjort for at gøre det lettere at dele og benytte data på tværs af landegrænserne i EU. Der er stadig udfordringer, hvorfor dette års INSPIRE konference vil have fokus på at styrke samarbejdet på tværs af både grænser og sektorer. Ligeledes vil konferencen have fokus på, hvordan INSPIRE-data kan anvendes både inden for og udenfor miljømæssige problemstillinger. Læs mere om konferencen på Europa Kommissionens egen hjemmeside her.

Årets INSPIRE konference afholdes i Kehl den 4. og 5. september 2017 og i Strasbourg fra den 6. – 8. september 2017.

Abstracts (fx workshops, præsentationer og posters) skal indsendes inden den 28. april 2017, hvor man efterfølgende vil få svar inden den 31. maj 2017 om et abstract er blevet godkendt til at være en del af konferencen. Vejledning til abstracts kan findes på Europa Kommissionernes hjemmeside her. Herunder ses de fire temaer, som INSPIRE konferencen vil omfatte, og som der opfordres til, at abstracts skal høre ind under. En mere detaljeret gennemgang af temaerne kan ses her.

Temaer Emner

Brug af INSPIRE inden for miljø og det digitale samfund

Inden for temaet søges abstracts der kan vise anvendelsen og potentiel anvendelse af INSPIRE-data inden for emner som:

 • Bæredygtig forvaltning af naturressourcer
 • Miljøovervågning og -vurdering
 • Offentlig deltagelse og formidling
 • Affaldshåndtering
 • Rumlig planlægning
 • Energi
 • Transport og mobilitet
 • E-handel
 • E-government/digital forvaltning

Læring og teknologi

Inden for temaet søges abstracts, der omhandler hvorledes INSPIRE nemmere forstås, implementeres, tilpasses og udvides, herunder hvilken indflydelse nye IT-teknologier har på INSPIRE. Inden for temaet er emner som:

 • INSPIRE for begyndere
 • INSPIRE i uddannelser
 • Teknikker og midler til at sikre implementering
 • Tekniske resultater til forbedring af INSPIRE
 • INSPIRE i skyen og online
 • Innovation og teknisk udvikling inden for geodata teknologier (GIS)

INSPIRE’s Maintenance and Implementation Work Programme 2017-2020 (MIWP)

MIWP’s langtidsmål er at understøtte medlemsstaternes implementering af INSPIRE, at styrke slutbrugerprodukter og at forbedre tilgængeligheden af INSPIRE informationer for relevante aktører. I den forbindelse søges der efter abstracts fra EU-INSPIRE koordinatorer og interessenter i kommissionen indenfor emnerne:

 

 • Fremme ”Fitness for purpose”
 • Slutbruger applikationer – med fokus på overvågning og rapportering
 • Tilpasning til nationale, EU og internationale politikker og initiativer
 • Implementeringsstøtte

INSPIRE innovation – tænk ud af boksen

For at involvere parter og aktører der normalt ikke er en del af INSPIRE-direktivet, ønskes det under dette tema at der bliver tænkt ud af boksen og der søges derfor efter abstracts, der indeholder emner, der måske ikke ville blive betragtet som INSPIRE-relevante. Nogle eksempler på emner er listet her, men andre forslag er mere end velkomne.

 • Nye banebrydende forretningsmodeller
 • Nye teknologier
 • Remote sensing
 • Droner/UAV
 • Imagery
 • Point Clouds
 • Innovative måder at visualisere data (fx sømløs 2D/3D visualisering)