Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

I gang med foranalyse ”modernisering af Geodata-info.dk”

Publiceret 03-01-2017

Som led i udmøntning af National aktionsplan for implementering af INSPIRE har SDFE igangsat ”Forbedring af metadatakvalitet og –tilgængelighed”. Det handler bl.a. om at modernisere søgetjenesten Geodata-info.dk

Geodata-info.dk er etableret i 2010 som en del af Danmarks INSPIRE implementering og fungerer som indgang til og overblik over nationale geodata og tjenester. SDFE har ansvaret for drift og vedligehold af Geodata-info.dk, der stilles til rådighed som en fælles komponent i infrastrukturen hvor den genanvendes og integreres i den digitale infrastruktur fx i Danmarks Miljøportals Arealinformationssystem.

Siden 2010 har der ikke været foretaget væsentlige udviklinger på systemet. Der er nu behov for en generel modernisering af brugergrænseflade og funktionalitet dels på indberetningsdelen, dels på søgegrænsefladen.

For at sikre det bedst mulige udgangspunkt for at vælge den rette løsning, har SDFE bedt Atkins gennemføre en foranalyse. Analysens hovedformål er en vurdering og sammenligning af Geonetworks og CKANs egnethed i forhold til at opfylde krav og behov til en moderniseret metadataplatform/portal

Parallelt med for-analysen er der gennemført en brugerbehovsafdækning dels i form af en række bilaterale møder og en dedikeret workshop, med deltagelse af en række forskellige interne og eksterne brugere.

Der arbejdes videre med foranalysen i starten af 2017 og en løsning - ny platform eller opgradering af eksisterende – forventes igangsat i 2. kvartal 2017.

Resultater og billeder fra workshoppen kan ses her