Information

Meningen er at skabe en sammenhæng mellem de eksisterende nationale digitale infrastrukturer på tværs af administrative grænser og på tværs af fag- og sektorgrænser.

Dette kræver ensartethed og standardisering, og derfor fastlægger INSPIRE-direktivet en fælles ramme for alle EU-medlemslande ved at udstikke regler og retningslinjer for komponenterne i infrastrukturen for geografisk information.

Reglerne, også kaldet for gennemførelsesbestemmelser, gælder for følgende komponenter:

  • Metadata – oplysninger om datasæt og nettjenester
  • Datasæt – harmonisering så data kan sammenstilles
  • Nettjenester – søgning, visning, transformation og download
  • Overvågning og rapportering af direktivets implementering
  • Aftaler – fælles bestemmelser for EU's adgang til landenes data og tjenester

INSPIRE-direktivet gennemføres via national lovgivning i de enkelte medlemslande. I Danmark sker det via Lov om infrastruktur for geografisk information (GI-loven). Nedenfor kan man læse om MIG ekspert-gruppen, hvor Danmark er med til at dele sine erfaringer med implementeringen af INSPIRE direktivet. 

MIG

INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) er en ekspertgruppe nedsat af EU Kommissionen. Den fungerer som implementeringsorgan, der behandler problemstillinger knyttet til den praktiske implementering af INSPIRE-direktivet.

Gruppen består af repræsentanter fra medlemslandene, der har erfaring med implementering af INSPIRE direktivet. Medlemmerne er udpeget af medlemsstaterne og er organiseret i en henholdsvis teknisk (MIG-T) og en politisk (MIG-P) del.

Hensigten er at have en platform for udveksling af erfaringer og ’best practise’ samt at rådgive kommissionen om nødvendige foranstaltninger i forbindelse med at vedligeholde og udvikle INSPIRE regler og retningslinjer.