Tidsplan for implementering af INSPIRE-direktivet

Ovenfor ses implementerings tidsplanen fra INSPIRE direktivet. 

INSPIRE-direktivet har tre bilag, som fastsætter hvilke geodatasæt, der omfattes af INSPIRE og hermed af lov om infrastruktur for geografisk information.

Bilagene implementeres trinvist som det illustreres herunder.

De forskellig farvede dots angiver forskellige implementeringstemaer.