Tidsplan for implementering af INSPIRE-direktivet

Ovenfor ses implementerings tidsplanen fra INSPIRE-direktivet. 

INSPIRE-direktivet har tre bilag, som fastsætter hvilke geodatasæt, der omfattes af INSPIRE og hermed af lov om infrastruktur for geografisk information.

De forskellig farvede dots angiver forskellige implementeringstemaer.