Vejledningsliste

Dataspecifikationer:

Forordningen om dataspecifikationer angiver, hvordan myndigheder, der er omfattet af INSPIRE, gennem harmonisering af geodatasæt og –tjenester er med til at sikre interoperabilitet på tværs af forvaltningsniveauer og på tværs af grænser.

Under dokumentarkiv kan du finde vejledninger og værktøjer til at læse dataspecifikationerne samt en metode til at identificere om et givent datasæt er omfattet af INSPIRE.

 

Metadata:

Brugervejledning til oprettelse af metadata i geodata-info.dk

Der er lavet en ny vejledning og video som viser, hvordan "INSPIRE" anføres som et nøgleord i metadata. Herved sikres det, at metadatasættet høstes videre over i EUs Geoportal og kan fremsøges der.

"INSPIRE" som nøgleord sikrer også, at datasættet eller tjenesten automatisk fremkommer på den årlige overvågningsliste, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering danner i foråret. Det manuelle arbejde for den dataansvarlige myndighed i forbindelse med overvågningen bliver derved begrænset.

Til højre findes brugervejledning og video.

Kommissionens forordning

Gennemførelsesbestemmelsen for metadata er en forordning, der stiller krav til fremstilling og vedligeholdelse af metadata til forskellige typer af geodata. Forordningen er bindende for de myndigheder, der er omfattet af INSPIRE.

Vejledning om metadata

Vejledningen om metadata knytter sig til bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information og er udarbejdet som et hjælperedskab til dataansvarlige i forbindelse med det arbejde, der består i at inddatere metadata på den danske søgetjeneste, geodata-info.dk.

Vejledningen er en dansk oversættelse af den vejledning, der er udarbejdet af EU-Kommissionen. Vejledningen skal understøtte INSPIRE-implementeringen af metadataforordningen i henhold til de internationale standarder, som er gældende i Danmark.

Du kan finde yderligere information samt forskellige vejledninger til emnet (på engelsk) på den europæiske INSPIRE-side.

 

Nettjenester:

Forordningen om nettjenester opstiller specifikationer for forskellige typer af nettjenester samt kvalitetskriterier for driften af tjenesterne.
I første omgang dækker forordningen søge- og visningstjenesten. Søgetjenesten gør det nemmere at fremsøge data, mens visningstjenesten gør det muligt at se et preview af data.

De øvrige nettjenester vil blive tilføjet forordningen løbende. Forordningen er bindende for de myndigheder, der er omfattet af INSPIRE.

Find de to vejledninger til søge- og visningstjenesterne på nedenstående links. Vejledningerne er på engelsk.

 

EU's adgang til data og tjenester:

Forordningen om EU-institutioners adgang til medlemsstaternes geodata og -tjenester stiller krav om, at medlemslandene skal sikre harmoniserede vilkår for adgangen til geodatasæt og – tjenester. Forordningen supplerer artikel 17 i direktivet, hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at INSPIRE geodatasæt og –tjenester stilles til rådighed på tværs af myndigheder.

Læs mere om videregivelse af data og EU's adgang til INSPIRE data og brug denne vejledning til henvendelser om adgang til data og tjenester.