Resultater

Overvågning og rapportering

Danmark er gennem INSPIRE forpligtiget til hvert år at udarbejde en overvågning og hvert tredje år en rapportering om udviklingen inden for den danske infrastruktur for geografisk information.

Beslutningen om overvågning og rapportering pålægger myndigheder, der er omfattet af INSPIRE at overvåge gennemførelsen og anvendelsen af deres infrastrukturer for geografisk information.

Læs beslutningen om overvågning og rapportering på dansk 

Læs også bekendtgørelsen om infrastruktur for geografisk information som bl.a. beskriver de dataansvarlige myndigheders særlige rolle i forhold til overvågningen og rapporteringen.

Overvågningen baseres på et sæt indikatorer og består af kvantitative data, der inddateres i et skema, mens rapportering er kvalitative input i form af en 3-årlig rapport.

Metadata

Gennemførelsesbestemmelsen for metadata er en forordning, der stiller krav til fremstilling og vedligeholdelse af metadata til forskellige typer af geodata. Forordningen er bindende for de myndigheder, der er omfattet af INSPIRE.

Læs forordningen om metadata

De enkelte dataansvarlige, der er omfattet af direktivet, har ansvar for at gøre deres data tilgængelige efter INSPIRE-reglerne, at udarbejde metadata samt at bidrage til overvågning af den geografiske infrastruktur.