Validering

Formålet med INSPIRE-validatoren er at hjælpe dataudbydere, leverandører og nationale koordinatorer til at kontrollere, om datasæt, netværkstjenester og metadata opfylder krav stillet af INSPIRE-direktivet.

Valideringen giver detaljerede testrapporter, der hjælper med at forstå, hvor gode dataansvarliges data, tjenester, metadata eller softwareløsninger er.

Valider datasæt, services og metadata

Overvågning og rapportering af implementeringen er et af hovedelementerne, for at visualisere Kommissionens mål for den fælles digitale infrastruktur.

Geodata-info er den danske geoportal, der gør det muligt for professionelle brugere samt borgere med interesse for geodata at søge efter geodatasæt og geodatatjenester (herunder dets metadata). Geodata-info omfatter desuden den danske søgetjeneste i henhold til INSPIRE-direktivet, og ved oprettelse af metadata er validatoren ligeledes indlejret. 

Læs vejledninger til validering - for data, tjenester og metadata

Validatoren kan fortsat forbedres og derfor videreudvikles. Hvis man oplever fejl, som man ikke mener skyldes metadata men selve validatoren, kan man orientere sig på Github for at se om andre har meldt fejlen ind, og hvis ikke så selv indmelde fejlen.