Validering

Formålet med INSPIRE-validatoren er at hjælpe dataudbydere, leverandører og nationale koordinatorer til at kontrollere, om datasæt, netværkstjenester og metadata opfylder krav stillet af INSPIRE direktivet.

Valideringen giver detaljerede testrapporter, der hjælper med at forstå, hvor godt dataansvarliges data, tjenester, metadata eller software løsninger er.

Validerings test af datasæt, Services og Metadata findes her.

Overvågning og rapportering af implementeringen er et af hovedelementerne, for at visualisere INSPIRE kommissionens mål for den fælles digitale infrastruktur.

Geodata-info er den danske geoportal, der gør det muligt for professionelle brugere samt borgere med interesse for geodata at søge efter geodatasæt og geodatatjenester (herunder dets metadata). 

Geodata-info omfatter desuden den danske søgetjeneste i henhold til INSPIRE-direktivet og ved oprettelse af metadata er validatoren ligeledes indlejret. 

Link til vejledninger til validering - for data, tjenester og metadata kan findes her.

For mere information om validator værktøjet tilgå EU INSPIRE.

Validatoren kan fortsat forbedres og derfor videreudvikles. Hvis man oplever fejl som man ikke mener skyldes metadata men selve validatoren, så kan man orientere sig på Github for at se om andre har meldt fejlen ind og hvis ikke så selv indmelde fejlen.