INSPIRE

EU-direktivet INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) skal sikre etableringen af en fælles digital infrastruktur for geodata (geografisk information) i Europa.

Målet med en fælles digital infrastruktur er, at geodata kan anvendes på både lokalt, nationalt og europæisk niveau samt på tværs af sektorer (miljø, transport, landbrug, sundhed, m.fl.).

Infrastrukturen for geodata omfatter data og services, som samfundet er fælles om at bruge og genbruge i forskellige sektorer. Derfor er INSPIRE baseret på rationalet om, at det for alle parter er bedre og billigere at være fælles om at indsamle og vedligeholde data koordineret og sammenhængende.

INSPIRE-principperne:

  • Data skal kun indsamles én gang.
  • Data skal vedligeholdes, hvor det gøres mest effektivt.
  • Det skal være let at få overblik over, hvilke data og nettjenester, der findes.
  • Data skal kunne anvendes sammen, uanset hvor de kommer fra.
  • Der skal være gode betingelser, der sikrer, at data kan bruges af mange i forskellige sammenhænge.

INSPIRE-direktivet er indskrevet i dansk ret i form af Lov om infrastruktur for geografisk information, der trådte i kraft den 15. maj 2009.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er ansvarlig for INSPIRE-implementeringen i Danmark, som gennemføres med deltagelse af stat, regioner og kommuner samt medinddragelse af den private sektor, interesseorganisationer, m.fl.