Hvem er hvem?

INSPIRE implementeringen og samarbejdet udgøres af en række forskellige aktører på forskellige niveauer. Nedenfor kan du læse lidt mere om de mest centrale.

Internationalt

På europæisk plan er Joint Research Centre (JRC) under EU-Kommissionen kontaktpunkt for INSPIRE. JRC er et forskningscenter nedsat af EU kommissionen og er ansvarlige for den tekniske del af INSPIRE implementeringen.

DG Environment har det overordnede ansvar for lovgivning og regeludvikling i forhold til INSPIRE, og skaber dermed rammen for selve implementeringen.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har ansvar for håndtering af den årlige overvågning af INSPIRE direktivet og for opgaver i relation til EU-institutioners adgang til data og tjenester.

På EU's INSPIRE hjemmeside kan du læse mere, om hvordan EU har organiseret arbejdet omkring realisering af INSPIRE.

MIG

INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) er en ekspertgruppe nedsat af EU Kommissionen. Den fungerer som implementeringsorgan, der behandler problemstillinger knyttet til den praktiske implementering af INSPIRE-direktivet.

Gruppen består af repræsentanter fra medlemslandene, der har erfaring med implementering af INSPIRE direktivet. Medlemmerne er udpeget af medlemsstaterne og er organiseret i en henholdsvis teknisk (MIG-T) og en ”politisk” (MIG-P) del.

Hensigten er at have en platform for udveksling af erfaringer og ’best practise’ samt at rådgive kommissionen om nødvendige foranstaltninger i forbindelse med at vedligeholde og udvikle INSPIRE regler og retningslinjer.

Læs mere information om MIG-gruppen

Nationalt

I Danmark er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet gennem Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) ansvarlig for arbejdet med INSPIRE. Dermed er SDFI udpeget som nationalt kontaktpunkt.