Arbejdsgrupper

ISA - The Interoperability Solutions for European Public Administrations

ISA er et EU-program, der understøtter og fremmer effektivt digitalt samarbejde mellem europæiske offentlige myndigheder på tværs af grænserne. Programmet skal sikre tilgængelighed, interoperabilitet, genbrug og deling af fælles løsninger og er en del af EU's Digitale Dagsorden.

ISA understøtter udviklingen af redskaber og tjenester inden for e-government med mere end 40 initiativer, der er gratis at anvende for offentlige administrationer i EU. 

Læs mere om ISA programmet

ELISE - Enabling Digital Government through Geospatial and Location Intelligence

Den europæiske løsning for interoperabilitet i forbindelse med e-forvaltning (ELISE) er en pakke af juridiske / politiske, organisatoriske og tekniske interoperabilitetsløsninger til at effektivisere digital grænseoverskridende eller tværsektoriel interaktion og data genanvendelse. Disse digitale interaktioner, involverer lokaliseringsoplysninger, som forbinder offentlige europæiske myndigheder med hinanden, samt med borgere og erhvervsliv. Denne aktion støtter målene for strategien om det indre marked, herunder specifikke aktioner i handlingsplanen for e-forvaltning og den europæiske interoperabilitetsramme.

ARE3NA

ISA programmet omfatter også aktiviteter til målrettet genbrug af INSPIRE, “Reusable INSPIRE Reference Platform (ARE3NA)”. Formålet er at identificere genbrugelige komponenter, der kan understøtte implementeringen af INSPIRE og samtidig bidrage til større sammenhæng mellem EU-initiativerne ISA, EU Open Data og EU's Digitale Dagsorden. 

Dette sker gennem etableringen af en samling værktøjer, politikker, vejledninger og tekniske komponenter, som vi i Danmark kender det fra OIO EA arbejdet med arkitekturreolen.

ARE3NA er således en samling praktiske redskaber, der kan bruges i konkrete implementerings- og udviklingsopgaver.

Således tager EULF sig af de mere juridiske og organisatoriske elementer og ARE3NA om de semantiske og teknologiske elementer, og hermed er en målrettet (gen) anvendelse af geografisk information i mange forskellige sammenhænge gjort lidt lettere. 

Læs om ARE3NA og de genbrugelige komponenter

MIF

The INSPIRE maintenance and implementation framework (MIF) er et rammeværk som bruges til at udvikle reglerne for implementeringen af INSPIRE. MIF står blandt andet for at sikre, at der findes en sammenhæng mellem de forskellige regler, komponenter og specifikationer i direktivet. MIF fungerer altså som vejviser ved at beskrive hvordan der skal samarbejdes og hvem som har ansvar for hvad, eksempelvis ved at fremlægge retningslinjer for hvem som kan foreslå ændringer og hvem som kan behandle disse ændringer.

ISA2 Working Group on Geospatial Solutions (ISA arbejdsgruppe)

På foranledning af de forskellige ISA-initiativer er der i efteråret 2013 etableret en fælles INSPIRE-ISA arbejdsgruppe (Spatial Information and Services Working Group). Gruppen skal yde politisk og teknisk rådgivning om den rolle, som geografisk information og INSPIRE kan have i arbejdet med EU's digitale dagsorden. Særlig vægt lægges på den politiske tilpasning, integration af e-forvaltningstjenester på tværs af sektorer og grænse, og udvikling og vedtagelse af fælles genanvendelige tekniske komponenter.

Gruppen ledes af EU-Kommissionen og består af repræsentanter fra en række medlemslande samt DIGIT , the Joint Research Centre , DG Environment , og  Eurostat . Danmark er repræsenteret ved det nationale INSPIRE kontaktpunkt, der koordinerer indsatsen med Digitaliseringsstyrelsen.

Et af arbejdsgruppens fokusområder er at gennemføre pilotprojekter med henblik på at beskrive konkrete use cases, hvor INSPIRE/ISA kan bidrage med værdifulde komponenter. Det er foreløbigt aftalt at etablere pilotprojekter indenfor to forvaltningsområder; det marine- og transportområdet.