Myndigheder omfattet af INSPIRE direktivet

En række myndigheder i Danmark er omfattet af INSPIRE-direktivets bilag 1, 2 og 3. Det betyder, at disse myndigheder er ansvarlige for datasæt, som vedrører et af de definerede temaer.

Nedenfor fremgår en liste over de dataansvarlige myndigheder:

 

Opdateret den 27/9 2017

Dataansvarlig myndighed

Navn

e-mail

Danmarks Statistik

Henning Christiansen

hch@dst.dk

DMI

Ellen V. Laursen

evl@dmi.dk

DMI

Morten Lundgaard Mortensen

mlm@dmi.dk

Energinet.dk

Poul K. Andersen

pka@energinet.dk

Energistyrelsen

Jørgen Lundgaard Olsen

jlo@ens.dk

Energistyrelsen

Lene Eilskov Jensen

lej@ens.dk

Erhvervsstyrelsen

Henrik Larsen

HenLan@erst.dk

Erhvervsstyrelsen

Jesper Tofte Jensen (studmedhjlp.)

Jestof@erst.dk

Erhvervsstyrelsen

Stine (studmedhjlp.)

stilyn@erst.dk

Geodatastyrelsen

Lars Kjær Justsen                                                  

lakju@gst.dk

GEUS

Marianne B. Wiese

mbw@geus.dk

Naturstyrelsen

Mathias Poulsen

Mathias.Poulsen@kyst.dk

Landbrugsstyrelsen

Harriet Grabow

HAGA@lbst.dk

SDFE

Kurt F. Toft

kft@sdfe.dk

SKAT

Morten Lind

Morten.Lind@skat.dk

SKAT

Dorte Holm

Dorte.Holm@skat.dk

Slots- og kulturstyrelsen

Claus Dam

dam@slks.dk

Sundhedsdatastyrelsen

Stine Holm

STHO@sundhedsdata.dk

Miljøstyrelsen

Allan Kristensen

allkr@mst.dk

Søfartsstyrelsen

Mogens Henrik Sørensen      

mhso@dma.dk

Trafik- og byggestyrelsen

Patrick A. Liebgott

pali@tbst.dk