Myndigheder omfattet af INSPIRE direktivet

En række myndigheder i Danmark er omfattet af INSPIRE-direktivets bilag 1, 2 og 3. Det betyder, at disse myndigheder er ansvarlige for datasæt, som vedrører et af de definerede temaer.

Nedenfor fremgår en liste over de dataansvarlige myndigheder:

Opdateret den 10/3 2020

Dataansvarlig myndighed

Navn

e-mail

Danmarks Statistik

Henning Christiansen

hch@dst.dk

DMI

Ellen V. Laursen

evl@dmi.dk

DMI

Morten Lundgaard Mortensen

mlm@dmi.dk

Energinet.dk

Poul K. Andersen

pka@energinet.dk

Energistyrelsen

Jørgen Lundgaard Olsen

jlo@ens.dk

Energistyrelsen

Esben Villumsen Jørgensen

evuj@ens.dk

Erhvervsstyrelsen

Henrik Larsen

HenLan@erst.dk

Erhvervsstyrelsen

Jesper Tofte Jensen (studmedhjlp.)

Jestof@erst.dk

Erhvervsstyrelsen

Emma Sigrid Funk

EmmFun@erst.dk

Fødevarestyrelsen

Lene K. Gram

lekg@fvst.dk

Geodatastyrelsen

Lars Kjær Justsen                                                  

lakju@gst.dk

GEUS

Marianne B. Wiese

mbw@geus.dk

GEUS

Lisbeth Tougaard

lit@geus.dk

Kystdirektoratet

Henrik Møller Dam (midlertidig)

hemjo@kyst.dk

Landbrugsstyrelsen

Tine Frederiksen

thmf@lbst.dk

Miljøstyrelsen

Allan Kristensen

allkr@mst.dk

Naturstyrelsen

Jes Frederiksen

jesfr@nst.dk

Naturstyrelsen

Mads Olander Rasmussen

maora@nst.dk

SDFE

Kurt F. Toft

kft@sdfe.dk

Slots- og kulturstyrelsen

Anders Terndal Nielbæk

atn@slks.dk

Sundhedsdatastyrelsen

Søren Vilhelmsen

SOVI@sundhedsdata.dk

Søfartsstyrelsen

Mogens Henrik Sørensen      

mhso@dma.dk

Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen

Patrick A. Liebgott

pali@tbst.dk

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Dorte Holm

Dorte.Holm@ufst.dk