Myndigheder omfattet af INSPIRE direktivet

En række myndigheder i Danmark er omfattet af INSPIRE-direktivets bilag 1, 2 og 3. Det betyder, at disse myndigheder er ansvarlige for datasæt, som vedrører et af de definerede temaer.

Nedenfor fremgår en liste over de dataansvarlige myndigheder:

 

Opdateret den 27/9 2017

Dataansvarlig myndighed

Navn

e-mail

Danmarks Statistik

Henning Christiansen

DMI

Ellen V. Laursen

DMI

Morten Lundgaard Mortensen

Energinet.dk

Poul K. Andersen

Energistyrelsen

Jørgen Lundgaard Olsen

Energistyrelsen

Lene Eilskov Jensen

Erhvervsstyrelsen

Henrik Larsen

Erhvervsstyrelsen

Jesper Tofte Jensen (studmedhjlp.)

Erhvervsstyrelsen

Stine (studmedhjlp.)

Geodatastyrelsen

Lars Kjær Justsen                                                  

GEUS

Marianne B. Wiese

Naturstyrelsen

Mathias Poulsen

Landbrugsstyrelsen

Harriet Grabow

SDFE

Kurt F. Toft

SKAT

Morten Lind

SKAT

Dorte Holm

Slots- og kulturstyrelsen

Claus Dam

Sundhedsdatastyrelsen

Stine Holm

Miljøstyrelsen

Allan Kristensen

Søfartsstyrelsen

Mogens Henrik Sørensen      

Trafik- og byggestyrelsen

Patrick A. Liebgott