Myndigheder omfattet af INSPIRE direktivet

En række myndigheder i Danmark er omfattet af INSPIRE-direktivets bilag I, II og III. Det betyder, at disse myndigheder er ansvarlige for datasæt, som vedrører et af de definerede temaer.

Nedenfor fremgår en liste over de dataansvarlige myndigheder:

Dataansvarlig myndighed

Danmarks Statistik
DMI
Energinet.dk
Energistyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Fødevarestyrelsen
Geodatastyrelsen
GEUS
Kystdirektoratet
Landbrugsstyrelsen
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
SDFE
Slots- og kulturstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Søfartsstyrelsen
Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen