Samordningsudvalget

“Samordningsudvalget vedrørende infrastruktur for geografisk information” blev nedsat af miljøministeren i 2010 for i tråd med GI-loven at fremme implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark

Samordningsudvalget arbejder for at fremme og videreudvikle en effektiv infrastruktur for geografisk information og er etableret på baggrund af § 10 i Lov om infrastruktur for geografisk information (GI-loven). GI-loven skal sikre implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark og indgår i dag i Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information I Den Europæiske Union (INSPIRE-loven). Læs mere om INSPIRE-loven her

Udvalgets opgaver

 

Udvalget har til opgave at bistå energi-, forsynings- og klimaministeren ved implementeringen af INSPIRE-direktivet. Samordningsudvalget kan anbefale tiltag og initiativer, som kan fremme infrastrukturen for geografisk information i Danmark. Det er endvidere udvalgets opgave at bistå ministeren med at gennemføre og anvende disse tiltag. Samordningsudvalget bistår også ministeren ved kontakt med EU-Kommissionen i forbindelse med INSPIRE-direktivet.

 

Samordningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Brugere, producenter og andre med interesse i infrastrukturen for geografisk information har mulighed for at komme med forslag til udvalget.

Læs mere om Samordningsudvalget her

 

Udvalgets medlemmer

 

Samordningsudvalgets medlemmer repræsenterer offentlige myndigheder og andre med interesse i og særligt kendskab til infrastrukturen for geografisk information. 

 

 Nedenfor ses udvalgets medlemmer: 

 

Myndighed/interessent

Repræsentant

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

v. SDFE

Kristian Møller (formand)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet   

v. Vejdirektoratet

Peter Holst Herzberg

Miljø - og Fødevareministeriet

v. Miljøstyrelsen

Lars Møller Christiansen

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

v. GEUS

Heidi Christiansen Barlebo

Kommunernes Landsforening

Laila Kildesgaard

Danske Regioner 

Birgit Blaabjerg Bisgaard

Universiteterne v. Aalborg Universitet

Esben Munk Sørensen

Skatteministeriet

Trine Søberg

Praktiserende Landinspektørers Forening

Ejnar Wildfang Flensborg

Geoforum

Nils Bo Wille-Jørgensen

Forsyningssektoren

v. DANVA

 Lars Gadegaard