INSPIRE skaber værdi

Med gennemførelsen af ​​INSPIRE-direktivet etableres en fælles standard for udveksling af information og data mellem lokalt, regionalt, nationalt, europæisk eller internationalt niveau som kan forstås og integreres politisk beslutningstagning i alle niveauer af den offentlige administration.

Nedenstående video forklarer INSPIRE's datamodel.