INSPIRE skaber værdi

Med gennemførelsen af INSPIRE direktivet etableres fælles standarder for udveksling af ​​oplysninger og data mellem lokalt, regionalt, nationalt og europæisk eller internationalt niveau som kan understøtte en integreret politisk beslutningstagning på alle niveauer af den offentlige administration

INSPIRE leverer et stort antal fælles datamodeller, der bidrager til at lette datainteroperabiliteten i EU-lande. Selvom disse adresserer mange grundlæggende anvendelser på tværs af EU's grænser, er der ofte behov for udvidelser af datamodellerne så de kan opfylde nationale såvel som domæne-specifikke behov.

Denne korte video viser hvordan INSPIREs datamodel let og hurtigt kan udvides og beriges med lokale data om fx bygningers energieffektivitet.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies