INSPIRE skaber værdi

Med gennemførelsen af ​​INSPIRE-direktivet etableres fælles standard for udveksling af information og data mellem lokalt, regionalt, nationalt og europæisk eller internationalt niveau som kan forstås og integreres politisk beslutningstagning i alle niveauer af den offentlige administration

INSPIRE-gearing og stort antal fælles datamodeller, der er budrager til lette datainteroperabiliteten i EU-lande. Selvom disse adresserer mange grundlæggende anvendelser på tværs af EU's grænser, er der ofte behov for udvidelser af datamodellerne så de kan blive valgt nationale såvel som domæne-specifikke behov.

Denne korte video viser hvordan INSPIREs datamodel lades og hurtigt kan udvides og beriges med lokale data om fx bygningers energieffektivitet.