Artikler

Nedenfor ses en liste med artikler omhandlende INSPIRE og den transparente geodata's værdi på tværs af grænser.

De frie geodata eftermåling
SDFE, 2017
Af PWC

INSPIRE Boosts Spatial Data Sharing
GIM international, 2016 
Af GIM International, som interviewer Joeri Robbrecht

Rapport fra kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
Europa kommissionen, 2016 

INSPIRE- hvorfor er det en god idé
PERSPEKTIV NR. 24-2014
Af Ulla Kronborg Mazzoli, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

INSPIRE-implementeringen i Miljøministeriet
PERSPEKTIV NR. 24-2014
Af Miljøministeriets Sekretariat for Data Koordination

Med INSPIRE på café 
Geoforum, nr. 131, 2012 
Af Ulla Kronborg Mazzoli, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Lov om Infrastruktur for Geografisk Information - fra teori til praksis 
Geoforum, nr. 105, 2009 
Af chefkonsulent Jes Ryttersgaard, Geodatastyrelsen

The Danish eGovernment initiative versus INSPIRE implementation 
Paper til GSDI konferencen 2008

Miljøkatastrofer er grænseoverskridende 
Miljø Danmark nr. 1, 2007 
Af journalist Klaus Andersen

INSPIRE - vil gøre mange ting lettere 
Landinspektøren nr. 2, 2007 
Af chefkonsulent Jes Ryttersgaard, Geodatastyrelsen