INSPIRE i praksis

Hvorfor indsamle og bearbejde data, som i forvejen findes i standardiseret og tilgængelig form?

I forbindelse med implementering af en række miljødirektiver om fx luftkvalitet, badevand og oversvømmelse, er det Danmarks løbende forpligtelse at rapportere forløbet til EU-Kommissionen.

Dette sker på baggrund af en stor datamængde, hvor hovedparten af ​​data som oftest har en geografisk dimension - enten er det direkte geodata, eller også er det data, der bindes sammen med geodata.

INSPIRE Marine Pilot

Et pilotprojekt blev udviklet og gennemført med deltagelse af interesserede lande (Danmark, Tyskland og Holland), Det Europæiske Miljøagentur (EEA), Det Europæiske Hav Observations- og Data Netværk (EMODNET), de regionale havkonventioner og Europa-Kommissionen. INSPIRE muliggør deling og genbrug af marine geodata. Videoen nedenfor illustrerer dette.

INSPIRE Marine Plot

Se videoen om INSPIRE Marine Pilot

EULF Transport

EULF-transportpilot forsøger at forbedre flowet af de nyeste vejdata mellem offentlige instanser og den private vejviser sektor på tværs af grænser.

Det er et samarbejdsinitiativ, der involverer Det Europæiske Forskningscenter fra EULF-projektet, ERTICO's transportnetværks ITS-platform (TN-ITS), samt nationale vejmyndigheder, kommercielle kortudbydere og European Location Framework (ELF). Formålet er at få tilbudt anvendelse af INSPIRE inden for transportområdet, ved at fokusere på digitale udveksling af data mellem offentlige vejvisningstjenester og ITS-kortudbydere på tværs af landegrænser. 

EULF Transport

Se videoen om EULF Transport