INSPIRE ved lov

Her kan du læse om loven om infrastruktur for geografisk information i Danmark.

INSPIRE-direktivet er indskrevet i dansk ret i form af Lov om infrastruktur for geografisk information - som trådte i kraft den 15. maj 2009 - og er primært regulerende i forhold til den offentlige sektor.

Styrelsen for dataforsyning og effektivisering er ansvarlig for INSPIRE-implementeringen i Danmark, som gennemføres med deltagelse af stat, regioner og kommuner samt medinddragelse af den private sektor, interesseorganisationer, m.fl.

Formålet med loven er at gennemføre et direktiv, der skal gøre geografisk information på miljøområdet tilgængelig for EU-institutioner, EU-medlemslandenes myndigheder og borgerne på en standardiseret form.

 

For at læse mere om den danske GI-lov og andre bekendtgørelser se nedenfor.