Bekendtgørelsen om infrastruktur for geografisk information

Bekendtgørelsen om infrastruktur for geografisk information gennemfører en del af INSPIRE-direktivet ved at sætte bilag I, II og III i kraft og fastsætte bestemmelser om, hvornår metadata skal være fremstillet. Derudover har bekendtgørelsen gennemført Kommissionens beslutning om overvågning og rapportering. Bekendtgørelsen indeholder derfor de bestemmelser, som myndighederne skal overholde, når de skal rapportere til Kommissionen om fremgangen af implementeringen af INSPIRE-direktivet. Hjemlen til at fastsætte reglerne i bekendtgørelsen er givet i Lov om infrastruktur for geografisk information. 

Vi har derfor lavet en vejledning til til bekendtgørelsen om infrastruktur for geografisk information, der hjælper dig, til at kunne leve op til kravene i praksis.

Læs bekendtgørelsen af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union og læs Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union