Bekendtgørelsen om infrastruktur for geografisk information

Bekendtgørelsen om infrastruktur for geografisk information gennemfører en del af INSPIRE-direktivet ved at sætte bilag 1, 2 og 3 i kraft og fastsætte bestemmelser om, hvornår metadata skal være fremstillet. Derudover har bekendtgørelsen gennemført Kommissionens beslutning om overvågning og rapportering. Bekendtgørelsen indeholder derfor de bestemmelser, myndighederne skal overholde, når de skal rapportere til Kommissionen om fremgangen af implementeringen af INSPIRE-direktivet. Hjemlen til at fastsætte reglerne i bekendtgørelsen er givet i Lov om infrastruktur for geografisk information.

Du kan finde bekendtgørelsen her og ændringer af den fra 2014 her.