GI-loven

Her kan du læse om loven om infrastruktur for geografisk information i Danmark.

Lov om infrastruktur for geografisk information (GI-loven) trådte i kraft den 15. maj 2009. Med Lov om infrastruktur for geografisk information har Danmark fået regler, der giver os mulighed for at finde, sammensætte og vise geodata, så de hurtigt og nemt kan bruges til at opfylde forskellige formål.

Loven er baseret på INSPIRE-direktivets regler, principper og tilhørende retningslinjer. Loven skal sikre gennemførelsen af direktivet i Danmark, og lovens principper kan anvendes bredt i den nationale geografiske infrastruktur. INSPIRE-principperne er ikke kun anvendelige for geografisk information, men kan også bruges som et grundlag for udvikling af offentlige datasamlinger og den tilhørende digitale infrastruktur.

Loven skal også styrke rammen om den nationale geografiske infrastruktur og sammenhængen til digital forvaltning. 

INSPIRE vil særligt gøre sig nyttig inden for to overordnede sammenhænge: digital forvaltning generelt og miljøforvaltning specifikt.

Hvad angår miljøforvaltning, vil implementeringen af INSPIRE effektivisere arbejdet i forhold til de mange EU-forpligtigelser inden for blandt andet miljøovervågning og rapportering.

I den digitale forvaltning vil INSPIRE gøre stor nytte grundet den fælles opbygning og vedligeholdelse af geografisk information og dermed gøre arbejdet nemmere på tværs af sektorer og landegrænser.

Læs GI-loven