Kontaktinfo

Sekretariat / INSPIRE team

Ulla Kronborg Mazzoli

Nationalt kontaktpunkt 
Medlem af INSPIRE komitéen

Tlf.: +45 7254 5526

Lars Erik Storgaard

National rapporter
Udpeget medlem af MIG ekspertgruppen

Tlf.: +45 7254 5279