Inspire Danmark

Organisation

Danish Geodata Agency

Email

laers@gst.dk

Overvågnings år

2014

Redigerings dato

12.5.2015

Sprogkode

dan

Område

DK

Antal geodatasæt

106

Antal geodatatjenester

34

 

SpatialDataSet

Navn

Annex

Tema

Metadata findes

Overens stemmelse af metadata

ReleventAreal (km²)

AtueltAreal (km²)

Structure Compliance

Discovery

View

Download

Koordinatreferencesystemer

Geodatastyrelsen

I

coordinateReferenceSystems

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Nej

Det danske Kvadratnet

Geodatastyrelsen/Danmarks Statistik

I

geographicalGridSystems

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Ja

FOTKort10

Geodatastyrelsen

III
III
III
I
I
I
II
II

landUse
utilityAndGovernmentalServices
energyResources
geographicalNames
transportNetworks
hydrography
orthoimagery
landCover

Ja

Ja

147634

147634

Ja

Ja

Ja

Ja

DAGI_REF

Geodatastyrelsen

III
I

statisticalUnits
administrativeUnits

Ja

Ja

43095

43095

Ja

Ja

Ja

Ja

Matrikulære data

Geodatastyrelsen

I

cadastralParcels

Ja

Ja

43095

43095

Ja

Ja

Ja

Ja

Electronic Navigational Charts

Geodatastyrelsen

III
I

seaRegions
transportNetworks

Ja

Ja

106000

106000

Nej

Ja

Nej

Nej

Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade

Geodatastyrelsen

II

elevation

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn

Geodatastyrelsen

II

elevation

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Officielle adresser (BBR)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

I

addresses

Ja

Ja

43095

43095

Ja

Ja

Ja

Ja

Bygnings- og boligregistret (BBR)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

III

buildings

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Nej

Jordartskort 1:200.000

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634

43100

Nej

Ja

Ja

Nej

Havbundssedimenter

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634

105500

Nej

Ja

Ja

Ja

Shallow geofysik, Marta

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634

105500

Nej

Ja

Nej

Nej

Jordskælv

GEUS

III

naturalRiskZones

Ja

Ja

147634

148400

Nej

Ja

Ja

Nej

Jordnær geofysik i Danmark

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634

43100

Nej

Ja

Ja

Nej

Danske Boringer, overfladenære

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634

148400

Nej

Ja

Ja

Nej

Danske boringer, dybe

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634

148400

Nej

Ja

Ja

Nej

Analyser af grund- og drikkevand

GEUS

III

environmentalMonitoringFacilities

Ja

Ja

147634

43100

Nej

Ja

Ja

Nej

Danske boringer, dybe logs

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634

148400

Nej

Ja

Ja

Nej

Pejlinger fra danske boringer

GEUS

III

environmentalMonitoringFacilities

Ja

Ja

147634

43100

Nej

Ja

Ja

Nej

Marine råstofressourcer

GEUS

III

mineralResources

Ja

Ja

147634

15000

Nej

Ja

Ja

Nej

INSPIRE essential SYNOP weather observations data set Denmark

Danmarks Meteorologiske Institut

III
III

atmosphericConditions
meteorologicalGeographicalFeatures

Ja

Ja

147634

43094

Nej

Ja

Nej

Nej

INSPIRE - Vandstandsmålinger i Danmark

Danmarks Meteorologiske Institut

III

oceanographicGeographicalFeatures

Ja

Ja

147634

43094

Nej

Ja

Nej

Nej

INSPIRE UV indeks for København

Danmarks Meteorologiske Institut

III
III

humanHealthAndSafety
atmosphericConditions

Ja

Ja

147634

43094

Nej

Ja

Nej

Nej

INSPIRE - Ozonlaget over København

Danmarks Meteorologiske Institut

III
III

humanHealthAndSafety
atmosphericConditions

Ja

Ja

147634

43094

Nej

Ja

Nej

Nej

Befolkningen efter alder og køn

Danmarks Statistik

III

populationDistributionDemography

Ja

Ja

147634

42916

Nej

Ja

Nej

Nej

Befolkningen i kommunerne

Danmarks Statistik

III

populationDistributionDemography

Ja

Ja

147634

42916

Nej

Ja

Nej

Nej

Energiproducenttællingen

Energistyrelsen

III

utilityAndGovernmentalServices

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Nej

Nej

ENS_OlieGasTilladelser

Energistyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Nej

Nej

ENS_Feltafgrænsninger

Energistyrelsen

III

energyResources

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Nej

Nej

ENS_OffshoreInstallationer

Energistyrelsen

III

productionAndIndustrialFacilities

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Nej

Nej

Stamdataregister for vindkraftanlæg

Energistyrelsen

III

energyResources

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Nej

Nej

Ferskvandsdambrug

Miljøstyrelsen

III

productionAndIndustrialFacilities

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Luftmålinger i Danmark

Miljøstyrelsen

III

humanHealthAndSafety

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Niveauer og grænseværdier – luftkvalitet

Miljøstyrelsen

III

humanHealthAndSafety

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Strategiske støjkort for Danmark

Miljøstyrelsen

III

humanHealthAndSafety

Nej

Nej

43095

43095

Nej

Nej

Ja

Ja

Kategori 3-natur potentiel ammoniakfølsom skov

Miljøstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Nej

Nej

43095

43095

Nej

Nej

Ja

Nej

Beskyttede naturtyper med ammoniak-

bufferzoner – flade

Miljøstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Fosforklasser – flade

Miljøstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Nitratklasser – flade

Miljøstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Natura2000-oplande – flade

Miljøstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Dødsårsagsregistret

Statens Serum Institut

III

humanHealthAndSafety

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Nej

Nej

Gasledninger

Energinet.dk

III

utilityAndGovernmentalServices

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Nej

Nej

El kabler og Luftledninger

Energinet.dk

III

utilityAndGovernmentalServices

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Nej

Nej

HNV indikator – High Nature Value

NaturErhvervstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

147634

30000

Nej

Ja

Nej

Nej

Markblokkort

NaturErhvervstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

147634

27799

Nej

Ja

Ja

Ja

Rute

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Nej

Nej

Rapportpunkt

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Nej

Nej

Procedure

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Nej

Nej

Organisation

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Nej

Nej

Lufthavn

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Nej

Nej

Navigationshjælpemiddel

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Nej

Nej

Luftrum

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Nej

Nej

Hindring

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Nej

Nej

FrededeFortidsminder

Kulturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Beskyttede sten- og jorddiger

Kulturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Natura 2000 – Fuglebeskyttelse

Naturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

7384

Ja

Ja

Ja

Ja

Natura 2000 Ramsarområder

Naturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

7384

Ja

Ja

Ja

Ja

Natura 2000 – Habitatområder

Naturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

11137

Ja

Ja

Ja

Ja

Fredede områder

Naturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Novana artsovervågning

Naturstyrelsen

III

speciesDistribution

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Ja

Ja

Novana prøvefelter

Naturstyrelsen

III

environmentalMonitoringFacilities

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Ja

Ja

Novana stationer

Naturstyrelsen

III

environmentalMonitoringFacilities

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Ja

Ja

Devano kortlægning

Naturstyrelsen

III

habitatsAndBiotopes

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Ja

Ja

Devano dokumentationsfelter

Naturstyrelsen

III

habitatsAndBiotopes

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Ja

Ja

Områder med drikkevandsinteresser

Naturstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Nitratfølsomme indvindingsområder

Naturstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Indsatsområder mht. nitrat

Naturstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Natur- og vildtreservater

Naturstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Nej

Ja

Ja

Habitatnatur

Naturstyrelsen

III

habitatsAndBiotopes

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Nej

Ja

Ja

Kystnærhedszonen, areal – PlanDK

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Nej

Ja

Ja

Kommuneplanstrategier

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Kommuneplantillæg

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Kommuneplanrammer

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Kommuneplaner

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Lokalplaner

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Delokalplaner

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Nej

Temalokalplaner

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Zonekort

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Detailhandelsstruktur

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Eksisterende Trafikanlæg

Naturstyrelsen

III