Inspire Danmark

Organisation

Kort & Matrikelstyrelsen

Email

ukm@kms.dk

Overvågnings år

2011

Redigerings dato

22.5.2012

Sprogkode

dan

Område

DK

Antal geodatasæt

22

Antal geodatatjenester

36

 

SpatialDataSet

Navn

Annex

Tema

Metadata findes

Overens stemmelse af metadata

ReleventAreal (km²)

AtueltAreal (km²)

Structure Compliance

Discovery

View

Download

Koordinatreferencesystemer

Kort & Matrikelstyrelsen

I

coordinateReferenceSystems

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Nej

Det danske Kvadratnet

Kort & Matrikelstyrelsen

I

geographicalGridSystems

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Nej

Matrikulære data

Kort & Matrikelstyrelsen

I

cadastralParcels

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Officielle adresser (BBR)

Min. By, Bolig og Landdistr.

I

addresses

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

DAGI_2M

Kort & Matrikelstyrelsen

I

administrativeUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Ja

DAGI_500

Kort & Matrikelstyrelsen

I

administrativeUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Ja

DAGI_REF

Kort & Matrikelstyrelsen

I

administrativeUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Ja

Rute

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Rapportpunkt

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Procedure

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Organisation

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Lufthavn

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Navigationshjælpemiddel

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Luftrum

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Hindring

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

FOTKort10

Kort & Matrikelstyrelsen

I
I
I

transportNetworks
hydrography
geographicalNames

Ja

Ja

147634

147634

Nej

Ja

Ja

Ja

Electronic Navigational Charts

Kort & Matrikelstyrelsen

I
I

geographicalNames
transportNetworks

Ja

Ja

106000

106000

Nej

Ja

Ja

Ja

FrededeFortidsminder

Kulturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Beskyttede sten- og jorddiger

Kulturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Ramsarområder

Naturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

7384

Nej

Ja

Ja

Ja

EF Fuglebeskyttelsesområder

Naturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

7384

Nej

Ja

Ja

Ja

EF Habitatområder

Naturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

11137

Nej

Ja

Ja

Ja

 

SpatialDataService

Navn

Annex

Tema

Metadata findes

Metadata overens stemmelse

Søge tjeneste

Url

Antal forespørgsler

Net tjeneste overens stemmelse

Service type

mat_gmlsfp

Kort & Matrikelstyrelsen

I

cadastralParcels

Ja

Ja

Ja

URL

469756

Nej

download

GeoCodingAddressService. Download

Kort & Matrikelstyrelsen

I

addresses

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

download

GeographicSearchAddressService. Download

Kort & Matrikelstyrelsen

I

addresses

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

download

Geodata-info.dk

Kort & Matrikelstyrelsen

I
I
I
I
I
I
I
I
I

geographicalNames
administrativeUnits
transportNetworks
hydrography
addresses
cadastralParcels
coordinateReferenceSystems
geographicalGridSystems
protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

80000

Ja

discovery

EuroGlobalMap. View

Kort & Matrikelstyrelsen

I
I
I
I

geographicalNames
administrativeUnits
transportNetworks
hydrography

Ja

Ja

Ja

URL

3509

Ja

view

EF Habitatområde. View

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

view

EF Habitatområde. Download

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

download

Ramsar områder. Download

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

download

Ramsar områder. View

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

view

Beskyttede sten- og jorddiger. Download

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

download

Beskyttede sten- og jorddiger. View

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

view

Fredede fortidsminder. View

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

view

Fredede fortidsminder. Download

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

download

EF Fuglebeskyttelsesområde. Download

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

download

EF Fuglebeskyttelsesområde. View

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

view

Kortforsyningen

Kort & Matrikelstyrelsen

I
I
I

geographicalNames
addresses
cadastralParcels

Ja

Ja

Ja

URL

20570634

Nej

invoke

AWS. View

Kort & Matrikelstyrelsen

I

addresses

Ja

Ja

Ja

URL

1302502

Ja

view

Matrikelkort, view

Kort & Matrikelstyrelsen

I

cadastralParcels

Ja

Ja

Ja

URL

17798465

Ja

view

GeoKeys v.3

Kort & Matrikelstyrelsen

I

addresses

Ja

Ja

Ja

URL

1714417

Nej

download

GeoKeys v.4

Kort & Matrikelstyrelsen

I

addresses

Ja

Ja

Ja

URL

20570634

Nej

download

Topo_geo. View

Kort & Matrikelstyrelsen

I
I
I

transportNetworks
hydrography
administrativeUnits

Ja

Ja

Ja

URL

1610592

Ja

view

Topo_geo_gmlsfp

Kort & Matrikelstyrelsen

I
I
I

geographicalNames
transportNetworks
hydrography

Ja

Ja

Ja

URL

42447

Nej

download

dagi_gml2

Kort & Matrikelstyrelsen

I

geographicalGridSystems

Ja

Ja

Ja

URL

23400

Nej

download

Kvadratnet. Download

Kort & Matrikelstyrelsen

I

geographicalGridSystems

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

download

EAD. Download

Eurocontrol

I

transportNetworks

Ja

Nej

Nej

URL

0

Nej

download

PRIMAR. Download

Primar

I

transportNetworks

Ja

Nej

Nej

URL

0

Nej

download

geoA

Kort & Matrikelstyrelsen

I

addresses

Ja

Ja

Ja

URL

1292501

Nej

download

geoA7

Kort & Matrikelstyrelsen

I

addresses

Ja

Ja

Ja

URL

938883

Nej

download

PRIMAR. View

Primar

I

transportNetworks

Ja

Nej

Nej

URL

0

Nej

view

EAD. View

Eurocontrol

I

transportNetworks

Ja

Nej

Nej

URL

0

Nej

view

ENC and RNC Coverage Catalogue

Primar

I

transportNetworks

Ja

Nej

Nej

URL

0

Nej

view

Fund og Fortidsminder

Danmarks Miljøportal

I

protectedSites

Ja

Ja

Ja

URL

0

Nej

discovery

EAD

Eurocontrol

I

transportNetworks

Ja

Nej

Nej

URL

0

Nej

discovery

ENC and RNC Coverage Catalogue

Primar

I

transportNetworks

Ja

Nej

Nej

URL

0

Nej

discovery

GeoT

Kort & Matrikelstyrelsen

 

 

Ja

Ja

Ja

URL

263952

Nej

transformation

Kortforsyningen

Kort & Matrikelstyrelsen

 

 

Ja

Ja

Ja

URL

42632

Nej

transformation

 

Geografisk dækning af geodatasæt

 

Sum af ​​de aktuelle områder km²

Sum af ​​de relevate områder km²

%

Alle temaer Annex 1 (DSi1.1)

2507394

2610774

96%

Alle temaer Annex 2 (DSi1.2)

0

0

0%

Alle temaer Annex 3 (DSi1.3)

0

0

0%

Alle temaer (DSi1)

2507394

2610774

96%

 

Netværkstjenester brug

 

Summen af anmodninger pr år

Antal tjenester

Årlige antal anmodninger pr tjeneste

Discovery tjenester

80000

4

20000

View tjenester

20715068

12

1726256

Download tjenester

25052038

17

1473649

Transformation tjenester

306584

2

153292

Invoke tjenester

20570634

1

20570634

Alle tjenester

66724324

36

1853453

 

Adgang til geodata gennem view og download tjenester

 

Antal af tilgængelige

Total antal

% tilgængelige

Datasæt med view service

17

22

77%

Datasæt med download service

20

22

91%

Datasæt med både view og download service

17

22

77%

 

Eksistensen af ​​metadata for geodatasæt og-tjenester

 

Antal med metadata

Total antal

% med metadata

Datasæt annex 1 (MDi1.1)

22

22

100%

Datasæt annex 2 (MDi1.2)

0

0

0%

Datasæt annex 3 (MDi1.3)

0

0

0%

Geo tjenester (MDi1.4)

36

36

100%

Alle geodatasæt og tjenester (MDi1)

58

58

100%

 

Overensstemmelse af metadata for geodatasæt og-tjenester

 

Antal med kompatibel metadata

Total antal

% med kompatibel metadata

Geodatasæt annex 1 (MDi2.1)

22

22

100%

Geodatasæt annex 2 (MDi2.2)

0

0

0%

Geodatasæt annex 3 (MDi2.3)

0

0

0%

Geo tjenester (MDi2.4)

29

36

81%

Alle geodatasæt og tjenester (MDi2)

51

58

88%

 

Overensstemmelse af geodatasæt

 

Antal med overensstemmende

Total antal

% med overensstemmende

Geodatasæt annex 1 (DSi2.1)

0

22

0%

Geodatasæt annex 2 (DSi2.2)

0

0

0%

Geodatasæt annex 3 (DSi2.3)

0

0

0%

Alle geodatasæt (DSi2)

0

22

0%

 

Adgang til metadata for geodatasæt og-tjenester via søgetjenester

 

Antal tilgængelige

Total antal

% af tilgængelige

Geodatasæt alle temaer (NSi1.1)

22

22

100%

Geodatatjenester alle temaer (NSi1.2)

29

36

81%

Geodatasæt og Geodatatjenester alle temaer (NSi1)

51

58

88%

 

Adgang til geodatasæt gennem view-tjenester

 

Antal med tilgængelige

Total antal

% af tilgængelige

Geodatasæt alle temaer (NSi2.1)

17

22

77%

 

Adgang til geodatasæt via download-tjenester

 

Antal med tilgængelige

Total antal

% af tilgængelige

Geodatasæt alle temaer (NSi2.2)

20

22

91%

 

Adgang til geodatasæt gennem visualisering og download-tjenester

 

Antal med tilgængelige

Total antal

% af tilgængelige

Geodatasæt alle temaer (NSi2)

17

22

77%

 

Overensstemmelse af nettjenester

 

Antal med overensstemmelse

Total antal

% med overensstemmelse

Geodatatjenester - discovery (NSi4.1)

1

4

25%

Geodatatjenester - view (NSi4.2)

4

12

33%

Geodatatjenester - download (NSi4.3)

0

17

0%

Geodatatjenester - transformation (NSi4.4)

0

2

0%

Geodatatjenester - invoke (NSi4.5)

0

1

0%

Geodatatjenester - Netværk Services (NSi4)

5

36

14%