Inspire Danmark

Organisation

Geodatastyrelsen (Danish Geodata Agency)

Email

laers@gst.dk

Overvågnings år

2013

Redigerings dato

15.5.2014

Sprogkode

dan

Område

DK

Antal geodatasæt

107

Antal geodatatjenester

33

 

SpatialDataSet

Navn

Annex

Tema

Metadata findes

Overens stemmelse af metadata

ReleventAreal (km²)

AtueltAreal (km²)

Structure Compliance

Discovery

View

Download

Koordinatreferencesystemer

Geodatastyrelsen

I

coordinateReferenceSystems

Ja

Ja

43095

43095

Ja

Ja

Nej

Nej

Det danske Kvadratnet

Geodatastyrelsen/Danmarks Statistik

I

geographicalGridSystems

Ja

Ja

43095

43095

Ja

Ja

Nej

Ja

FOTKort10

Geodatastyrelsen

III
III
III
I
I
I
II
II

landUse
utilityAndGovernmentalServices
energyResources
geographicalNames
transportNetworks
hydrography
landCover
orthoimagery

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Ja

Ja

Ja

Ja

DAGI_REF

Geodatastyrelsen

III
I

statisticalUnits
administrativeUnits

Ja

Ja

43095

43095

Ja

Ja

Ja

Ja

Matrikulære data

Geodatastyrelsen

I

cadastralParcels

Ja

Ja

43095

43095

Ja

Ja

Ja

Ja

Electronic Navigational Charts

Geodatastyrelsen

III
I

seaRegions
transportNetworks

Ja

Ja

106000

106000

Nej

Ja

Nej

Nej

Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade

Geodatastyrelsen

II

elevation

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn

Geodatastyrelsen

II

elevation

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Dybdedata

Geodatastyrelsen

II

elevation

Ja

Ja

106000

106000

Nej

Ja

Nej

Nej

Officielle adresser (BBR)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

I

addresses

Ja

Ja

43095

43095

Ja

Ja

Ja

Ja

Bygnings- og boligregistret (BBR)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

III

buildings

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Nej

Jordartskort 1:200.000

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634.02

43000

Nej

Ja

Nej

Nej

Havbundssedimenter

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634.02

106000

Nej

Ja

Nej

Nej

Shallow geofysik, Marta

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634.02

106000

Nej

Ja

Nej

Nej

Jordskælv

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634.02

149000

Nej

Ja

Nej

Nej

Jordnær geofysik i Danmark

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634.02

43000

Nej

Ja

Nej

Nej

Danske Boringer, overfladenære

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634.02

149000

Nej

Ja

Nej

Nej

Danske boringer, dybe

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634.02

149000

Nej

Ja

Nej

Nej

Analyser af grund- og drikkevand

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634.02

43000

Nej

Ja

Nej

Nej

Danske boringer, dybe logs

GEUS

II

geology

Ja

Ja

147634.02

149000

Nej

Ja

Nej

Nej

Marine råstofressourcer

GEUS

III

mineralResources

Ja

Ja

147634.02

106000

Nej

Ja

Nej

Nej

INSPIRE essential SYNOP weather observations data set Denmark

Danmarks Meteorologiske Institut

III
III

atmosphericConditions
meteorologicalGeographicalFeatures

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Nej

Nej

INSPIRE - Vandstandsmålinger i Danmark

Danmarks Meteorologiske Institut

III

oceanographicGeographicalFeatures

Ja

Ja

106000

106000

Nej

Ja

Nej

Nej

INSPIRE UV indeks for København

Danmarks Meteorologiske Institut

III
III

humanHealthAndSafety
atmosphericConditions

Ja

Ja

88250

88250

Nej

Ja

Nej

Nej

INSPIRE - Ozonlaget over København

Danmarks Meteorologiske Institut

III
III

humanHealthAndSafety
atmosphericConditions

Ja

Ja

88250

88250

Nej

Ja

Nej

Nej

Befolkningen efter alder og køn

Danmarks Statistik

III

populationDistributionDemography

Ja

Ja

147634.02

42916

Nej

Ja

Nej

Nej

Befolkningen i kommunerne

Danmarks Statistik

III

populationDistributionDemography

Ja

Ja

147634.02

42916

Nej

Ja

Nej

Nej

Energiproducenttællingen

Energistyrelsen

III

utilityAndGovernmentalServices

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Nej

Nej

ENS_OlieGasTilladelser

Energistyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Nej

Nej

ENS_Feltafgrænsninger

Energistyrelsen

III
III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits
energyResources

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Nej

Nej

ENS_OffshoreInstallationer

Energistyrelsen

III

productionAndIndustrialFacilities

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Nej

Nej

Stamdataregister for vindkraftanlæg

Energistyrelsen

III

energyResources

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Nej

Nej

Ferskvandsdambrug

Miljøstyrelsen

III

productionAndIndustrialFacilities

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Nej

Luftmålinger i Danmark

Miljøstyrelsen

III

humanHealthAndSafety

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Nej

Niveauer og grænseværdier – luftkvalitet

Miljøstyrelsen

III

humanHealthAndSafety

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Nej

Nej

Strategiske støjkort for Danmark

Miljøstyrelsen

III

humanHealthAndSafety

Nej

Nej

43095

43095

Nej

Nej

Nej

Nej

Dødsårsagsregistret

Statens Serum Institut

III

humanHealthAndSafety

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Nej

Nej

Gasledninger

Energinet.dk

III

utilityAndGovernmentalServices

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Nej

Nej

El kabler og Luftledninger

Energinet.dk

III

utilityAndGovernmentalServices

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Ja

Ja

HNV indikator – High Nature Value

NaturErhvervstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Ja

Ja

Markblokkort

NaturErhvervstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

147634.02

14763402

Nej

Ja

Ja

Ja

Rute

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Rapportpunkt

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Procedure

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Organisation

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Lufthavn

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Navigationshjælpemiddel

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Luftrum

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

Hindring

Trafikstyrelsen

I

transportNetworks

Ja

Ja

230000

230000

Nej

Ja

Ja

Ja

FrededeFortidsminder

Kulturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Beskyttede sten- og jorddiger

Kulturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Natura 2000 – Fuglebeskyttelse

Naturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

7384

Ja

Ja

Ja

Ja

Natura 2000 – Ramsarområder

Naturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

7384

Ja

Ja

Ja

Ja

Natura 2000 – Habitatområder

Naturstyrelsen

I

protectedSites

Ja

Ja

43095

11137

Ja

Ja

Ja

Ja

Novana artsovervågning

Naturstyrelsen

III

environmentalMonitoringFacilities

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Ja

Ja

Novana prøvefelter

Naturstyrelsen

III

environmentalMonitoringFacilities

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Ja

Ja

Novana stationer

Naturstyrelsen

III

environmentalMonitoringFacilities

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Ja

Ja

Devano kortlægning

Naturstyrelsen

III

environmentalMonitoringFacilities

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Ja

Ja

Devano dokumentationsfelter

Naturstyrelsen

III

environmentalMonitoringFacilities

Ja

Ja

147634.02

147634.02

Nej

Ja

Ja

Ja

Standbeskyttelseslinje

Naturstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Strandbeskyttelseszone

Naturstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Nej

Nej

43095

43095

Nej

Nej

Nej

Nej

Fredskov

Naturstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Klitfredninger

Naturstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Kommuneplanstrategier

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Kommuneplantillæg

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Kommuneplanrammer

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Kommuneplaner

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Lokalplaner

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Dellokalplaner

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Temalokalplaner

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Zonekort

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Detailhandelsstruktur

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Eksisterende Trafikanlæg

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Planlagte Trafikanlæg

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Støjbelastede arealer

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Særlig værdifulde landbrugsområder

Naturstyrelsen

III

landUse

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Skovrejsningsområder

Naturstyrelsen

III
III

landUse
areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

Drikkevandsinteresser

Naturstyrelsen

III

areaManagementRestrictionRegulationZonesAndReportingUnits

Ja

Ja

43095

43095

Nej

Ja

Ja

Ja

FP13_Byomraade_ioevrigt

Naturstyrelsen

III

landUse

Nej

Nej

43095

43095

Nej

Nej

Nej

Ja

FP13_Graens_mod_landomr_Ydre_storby

Naturstyrelsen

III

landUse

Nej

Nej

43095

43095

Nej

Nej

Nej

Ja

FP13_Indre_kiler_og_kystkiler

Naturstyrelsen

III

landUse

Nej

Nej

43095

43095

Nej

Nej

Nej

Ja

FP13_Indre_Storby_Haandflade

Naturstyrelsen

III

landUse

Nej

Nej

43095

43095