Høring over ændring af bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information

Publiceret 18-12-2013

Geodatastyrelsen har udarbejdet forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 296 af 25. marts 2010 om infrastruktur for geografisk information. Forslaget har til formål at gennemføre enkelte præciseringer i bekendtgørelsen. Høringen løber frem til den 2. januar 2014. Høringsmaterialet er fremsendt til Samordningsudvalget og myndigheder, som er omfattet af INSPIRE-direktivet.

Geodatastyrelsen har udarbejdet forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 296 af 25. marts 2010 om infrastruktur for geografisk information. Forslaget har til formål at gennemføre enkelte præciseringer i bekendtgørelsen. Høringen løber frem til den 2. januar 2014. Høringsmaterialet er fremsendt til Samordningsudvalget og myndigheder, som er omfattet af INSPIRE-direktivet.

Forslaget fremlægges på baggrund af en dialog med EU-Kommissionen om den juridiske gennemførelse af INSPIRE-direktivet i Danmark.

Forslaget omhandler en tilpasning af myndigheders frister for at udarbejde metadata for de geodatasæt og –tjenester, som er omfattet af INSPIRE-direktivet. Fristerne vil herefter være fastsat efter vedtagelsesdatoen for forordningen for metadata.

Forslaget omhandler desuden en præcisering af myndigheders ansvar for at kvalitetssikre deres metadata samt en præcisering af den arbejdsgang for at vedligeholde metadata, som allerede er tilrettelagt ift. den årlige overvågning til Kommissionen.

Desuden stilles der forslag om indføjelse af en henvisning til INSPIRE-direktivet.


Høringsmateriale forefindes på Høringsportalen:

http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17401