Nyhedsbrev 17 (juli 2013)

Publiceret 28-06-2013

INSPIRE-teamet ønsker god sommer med denne sommerudgave af nyhedsbrevet 2013. Læs om temakamerater i krig med bilag 2 og 3 samt forskellige indtryk fra årets INSPIRE-konference.

I DETTE NUMMER:

• Temakammerater i krig med bilag 2 og 3
• Test af standardiserede data hitter på INSPIRE-konferencen
• Et renæssancemaleri af INSPIRE
• Klog på INSPIRE’s dataspecifikationer (i en fart)
• Kort nyt om ny overvågningshjemmeside, ekspert til INSPIRE MIG og næste års INSPIRE konference


Temakammerater i krig med bilag 2 og 3

Torsdag d. 6. juni var en række potentielt dataansvarlige myndigheder inviteret til workshop i Geodatastyrelsen – en workshop der bød på både krig og temakammerater.

Formålet med workshoppen var at undersøge, om de inviterede myndigheder vil være omfattede af INSPIRE-direktivets bilag 2 og 3. Forordningen for bilag 2 og 3 er en juridisk og teknisk tung tekst på knap 400 sider. Hertil kommer de 24 dataspecifikationer, der hver i gennemsnit folder sig ud over 150 sider. Med andre ord var der altså nok at gå i krig med på denne ellers fredelige sommerdag.

Mange forskellige myndigheder deltog i workshoppen, hvilket understreger bredden i bilag 2 og 3, der omfatter tematiske data, som går på tværs af sektorer. Tilstede var blandt andre repræsentanter fra NaturErhvervstyrelsen, DMI, Danmarks Statistik og Energistyrelsen. Nogle af de deltagende myndigheder var også omfattet af bilag 1 og kan dermed betragtes som INSPIRE veteraner. Andre myndigheder var helt nye på INSPIRE’s slagmarker.

Veteraner såvel som nye myndigheder viste stor interesse for implementeringen af INSPIRE, og workshoppens opgave var nu at opruste dem til at gå i krig med bilag 2 og 3. Til det formål blev begrebet ”temakammerater” introduceret. Som bekendt knyttes der i krig tætte kammeratskaber, og bilag 2 og 3 er ingen undtagelse.

Geodatastyrelsen havde på forhånd udpeget mulige dataindehavere for hver af de 24 dataspecifikationer. Deltagerne blev på denne baggrund sat sammen med deltagere fra andre myndigheder, der var potentielle dataindehavere indenfor samme dataspecifikationer. Og dermed opstod temakammeratskaberne, som tillod myndighederne at dele viden og erfaringer på tværs.

Så vidt så godt, men ingen krig uden våben. Og våben blev der således uddelt i form af nogle helt konkrete angrebsværktøjer tilpasset de 24 dataspecifikationer. Der er jo ingen grund til at gennempløje 400 slagmarker, hvis man ved at vejen mod sejr går gennem dataspecifikationernes kapitel 2 og 5.

Næste slag vil stå til november, hvor Geodatastyrelsen afholder endnu en workshop med fokus på etablering af metadata for de datasæt, myndighederne identificerer som omfattede af bilag 2 og 3.

Find listen over temakammerater, præsentation af angrebsværktøjer og meget mere fra workshoppen her.

Test af standardiserede data hitter på INSPIRE konferencen

INSPIRE konferencen er mødested for hundredvis af geodataentusiaster og -eksperter fra hele Europa, der kommer for at videndele og opleve seneste INSPIRE nyt. I år var nogle af omdrejningspunkterne test-værktøjer og sammenstilling af data på tværs af grænser.

Implementeringen af INSPIRE har nu nået et punkt, hvor der allerede udstilles flere standardiserede datasæt fra de enkelte medlemslande. Og på konferencen var der generelt stor interesse for at sikre, at de standardiserede data også lever op til INSPIRE’s krav og er formålstjenlige. Test-værktøj og test-tjenester var derfor populære emner i årets program.
I denne sammenhæng ser Tyskland ud til at have iklædt sig førertrøjen med udviklingen af den såkaldte gdi-de test suite . Det giver nu ikke meget mening at tale om en førertrøje på en konference, hvor alle lande ”spiller på samme hold”. Test-tjenesten selvfølgelig frit tilgængelig, og hvem som helst kan oprette sig som bruger og teste om et datasæt lever op til INSPIRE’s krav.

Udover at teste datakvaliteten er flere medlemslande også flittigt i gang med at teste sammenstilling af data på tværs af grænser. Et fælles vesteuropæisk projekt viste, at selvom de nu udstillede INSPIRE-data burde være ens, er der stadig forskel på detaljeringsgraden landene imellem (UK, NL, DE og BE).

I sidste nyhedsbrev kunne du læse om et lignende nordisk projekt. Dette blev også præsenteret på konferencen, og der var stor tilfredshed at spore i salen, da Øresundsbroen blev vist, som eksempel på geometrisk sammenhæng på tværs af den dansk-svenske grænse.

Konferencen viste, at der stadig i takt med standardisering og udstilling af flere datasæt opstår nye INSPIRE projekter, som tester og anvender geodata på tværs af Europa.

Et renæssancemaleri af INSPIRE

INSPIRE konferencen spiller på renæssancens genfødselstema. Genfødsel af hvad? Og hvordan kan dette tema linkes til INSPIRE? Det kan det f.eks. i malerkunsten.

De tidligste renæssancemalere portrætterede (primært bibelske) figurer i enkle farver med nøjagtige linier. Ofte manglede nuancer, baggrund og perspektiv, men med årene udviklede renæssancemaleriet sig og blev mere komplekst bl.a. ved hjælp af flere farver.

I implementeringen af INSPIRE bliver der arbejdet hårdt på at få grundlaget på plads. Også her drejer det sig om de enkle farver og nøjagtige linier, som det gjorde i de tidlige renæssancemalerier. På konferencen i Firenze var der mange og gode eksempler på konkrete implementeringstiltag på lokalt, regionalt, nationalt og grænseoverskridende niveau. Det generelle indtryk er, at det i høj grad lykkes at skabe et fælles grundlag.

Udviklingen og implementeringen vil fremadrettet fokusere på anvendelsen af INSPIRE. Grundlaget skal udnyttes optimalt, og der skal bygges ovenpå. Vi skal arbejde videre med farverne og perspektiveringen. Vi skal gøre INSPIRE levende.

Da INSPIRE er et miljødirektiv, er det nærliggende at starte med perspektivering på miljøområdet. Derfor arbejdes der med genbrug og anvendelse af INSPIRE som grundlag i såvel nye EU-initiativer som i lokalt i f.eks. Miljøministeriets Data Infrastruktur (MDI).

Men vi kan drage endnu mere nytte af INSPIRE ved at føje flere nuancer til grundlaget. Såvel grønne nuancer (miljø) som blå nuancer (marin/maritim) og mange andre dele af farveskalaen.

I fremtiden vil renæssancemaleriet af INSPIRE bestå af et stabilt grundlag, et farverigt motiv og et bredt perspektiv.


Klog på INSPIRE's dataspecifikationer (i en fart)

INSPIRE har som bekendt 3 bilag, der angiver en række temabeskrivelser for de data, der er omfattede af direktivet. Til hver temabeskrivelse er der knyttet en dataspecifikation, som man kunne kalde et teknisk bilag til bilagene. Dataspecifikationen er det dokument, der kan hjælpe med at afgøre, om dataansvarlige myndigheder er omfattede af INSPIRE.

Imidlertid er dataspecifikationerne 150-300 sider lange, og derfor kommer her en kort anbefaling til, hvordan den kan læses kort og effektivt:

  • Start med det andet executive summary (ja, der er to).
  • Læs herefter kapitel 2, som kort definerer dataindholdet i specifikationen.
  • Spring nu til kapitel 5, hvor data modelleres og beskrives i dybden.
  • God fornøjelse!

Kort nyt om INSPIRE

Geodatastyrelsen melder en ekspert ind i arbejdet med INSPIRE MIG
I sidste nyhedsbrev kunne du blive klog på MIG, der står for Maintenance and Implementation Group. Denne uofficielle ekspertgruppe er nedsat af Kommissionen og skal komme med forslag til de opgaver INSPIRE fremadrettet skal varetage for at sikre erfaringsudveksling og imødekomme eventuelle udfordringer. Geodatastyrelsen har meldt Lars Erik Storgaard ind i denne ekspertgruppe. Lars Erik Storgaard er projektleder og national reporter i INSPIRE-teamet i Geodatastyrelsen. Læs mere om MIG i kommissionens forslag til en referenceramme for gruppen .

Overvågningshjemmeside er gået i luften
Der er netop udviklet en ny dansk overvågningshjemmeside , som gør det lettere for dataansvarlige myndigheder at bidrage til årlige overvågning i forbindelse med implementering af INSPIRE. Via denne hjemmeside kan dataansvarlige myndigheder se, hvilke oplysninger, der automatisk trækkes til overvågning fra metadata i geodatainfo-portalen. Alt de dataansvarlige myndigheder fremover skal gøre er at kvalitetssikre disse data og evt. angive data som ikke er trukket ud fra metadata. Dataansvarlige myndigheder kan tilgå siden via login, som tildeles i forbindelse med næste overvågning i foråret 2014.

Med ønsket om en god sommer!