Status of implementation of the INSPIRE Directive – 2016 Country Fiches (Denmark)

Publiceret 24-08-2017

Europa kommissionen har i samarbejde med medlemslandenes INSPIRE, udarbejdet en status rapport for implementeringen af INSPIRE direktivet i de enkelte lande. Rapporten understreger udviklingen af implementeringen og evaluerer den nationale infrastruktur for geografisk information, der er omfattet af INSPIRE direktivet.

Rapporten konkluderer, at den danske implementering af INSPIRE direktivet generelt er positiv og i fremgang, men at der stadigt er plads til enkelte forbedringer.

Du kan finde rapporten Status of implementation of the INSPIRE Directive – 2016 Country Fiches (Denmark) her.