2017 - Oktober

  • Fitness for purpose – Danmarks bidrag

    Publiceret 25-10-2017

    SDFE har bidraget med et position paper til arbejde med INSPIRE fitness for purpose, med særligt fokus på interoperabilitet, for bilag 3 datasæt (simp

Søg i nyheder