Fitness for purpose – Danmarks bidrag

Publiceret 25-10-2017

SDFE har bidraget med et position paper til arbejde med INSPIRE fitness for purpose, med særligt fokus på interoperabilitet, for bilag 3 datasæt (simplification).

Dokumentet indeholder et dansk forslag til hvordan, det at udstille bilag 3 datasæt kan simplificeres.

Danmarks Fitness for purpose Annex III, position paper kan tilgås her.