Workshop ”Nyt Geodata-info”

Publiceret 18-01-2018

Den nationale geoportal Geodata-info har gennemgået en modernisering og er ved at være klar til at tage i anvendelse. I den anledning arrangerede SDFE en workshop med det formål at præsentere det nye Geodata-info og give de dataansvarlige mulighed for at afprøve redigeringsgrænsefladen.

Præsentation og andet materiale fra workshoppen finder du her:

"Ny geodata-info" Præsentation

Vejledninger til oprettelse af metadata på geodata-info

Vejledning til publicering af metadata på geodata-info

Ftp link til validerings-rapporter