Survey: Usability of INSPIRE Data

Publiceret 28-06-2018

EU-Kommissionens Joint Research Center (JRC) har igangsat en undersøgelse af INSPIRE-datas anvendelighed. Formålet med denne undersøgelse er at indsamle viden om problemer og barrierer i forbindelse med anvendelse af INSPIRE-data.

JRC opfordrer alle interesserede til at deltage i undersøgelsen, så problemstillingerne bliver belyst så bredt som muligt. Den indsamlede viden skal anvendes som udgangspunkt for udvælgelse af aktiviteter i næste års INSPIRE arbejdsprogram.  

 

Undersøgelsen kan besvares her.