Materiale fra INSPIRE følgegruppe møde er nu tilgængelig

Publiceret 09-11-2018

INSPIRE følgegruppemødet blev afholdt d.08.10.2018, til mødet blev der gennemgået status siden sidst, EU Kommissionens brev til Danmark (NCP) og status på implementering af INSPIRE. Ændring af monitorering og rapportering af INSPIRE direktivet, den nye EU Geoportal og EFT validator på dansk grund var også punkter på dagordnen.

Det væsentlige mødemateriale ligger nu tilgængeligt i vores dokumentarkiv og kan findes på følgende link https://inspire-danmark.dk/dataansvarlig/information/dokumentarkiv/